ถ้าทำเรื่องหลัก..ชีวิตก็จะมีความสุข

สำนัก สื่อธรรมะ 02:53
เรื่องหลักของชีวิตก็คือ การปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้หยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗   เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีปีติสุขหมดกิเลสก็ด้...Read More
ถ้าทำเรื่องหลัก..ชีวิตก็จะมีความสุข ถ้าทำเรื่องหลัก..ชีวิตก็จะมีความสุข Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:53 Rating: 5

“สัมมาอะระหัง” หนึ่งคำ ก็เหมือนมีพระหนึ่งองค์เกิดขึ้นในใจ ภาวนาไปเถิด..จะสดชื่น

สำนัก สื่อธรรมะ 02:43
ทุกสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเรามีจิตใจที่งดงาม จิตใจที่งดงามเริ่มต้นจากความคิด คำพูด และการกระทำที่ดีงาม และความดีงามทั้งปวงสามาร...Read More
“สัมมาอะระหัง” หนึ่งคำ ก็เหมือนมีพระหนึ่งองค์เกิดขึ้นในใจ ภาวนาไปเถิด..จะสดชื่น “สัมมาอะระหัง” หนึ่งคำ ก็เหมือนมีพระหนึ่งองค์เกิดขึ้นในใจ ภาวนาไปเถิด..จะสดชื่น Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:43 Rating: 5

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๖)

สำนัก สื่อธรรมะ 01:17
( ต่อจากตอนที่แล้ว) ที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามเส้นทางค้าขายในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ นั้น  ปรากฏมีโบราณวัตถุ รวมทั้งศิลาจารึกคาถาทั้ง...Read More
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๖) หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๖) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:17 Rating: 5
PDF ความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย PDF ความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:17 Rating: 5
PDF อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา PDF อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:55 Rating: 5
PDF 108 วิธี..เรียนเก่งโคตร..โคตร PDF 108 วิธี..เรียนเก่งโคตร..โคตร Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:00 Rating: 5

ความสันโดษ ทรัพย์อันประเสริฐ

สำนัก สื่อธรรมะ 02:45
มีธรรมอยู่ ๒ ข้อ คือ “ สันโดษ ” ( ความยินดีในของของตน) กับ “ อัปปิจฉา ” ( ความมักน้อย) ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจสับสนกันอยู่ จึงเอาธรรม ๒ ข้อ...Read More
ความสันโดษ ทรัพย์อันประเสริฐ ความสันโดษ ทรัพย์อันประเสริฐ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:45 Rating: 5

ศิลปะกับศาสนา

สำนัก สื่อธรรมะ 01:55
พระพุทธศาสนากับศิลปะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร ? บ่อเกิดของศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือศาสนา เพราะเมื่อคนเรามีความศรัทธาในศาสนา ก...Read More
ศิลปะกับศาสนา ศิลปะกับศาสนา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:55 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.