พระไตรปิฎก มรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สำนัก สื่อธรรมะ 19:24
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนา “ กรุงเทพมหานคร ” เป็นเมืองหลวงของราชธานี จวบจนปัจจุบั...Read More
พระไตรปิฎก มรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระไตรปิฎก มรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:24 Rating: 5

การทอดผ้าป่า อานิสงส์ใหญ่ที่คาดไม่ถึง

สำนัก สื่อธรรมะ 00:46
การทำบุญทอดผ้าป่า เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ เพราะเป็น “ มหาสังฆทาน ” คือ เป็นทานที่ถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ...Read More
การทอดผ้าป่า อานิสงส์ใหญ่ที่คาดไม่ถึง การทอดผ้าป่า อานิสงส์ใหญ่ที่คาดไม่ถึง Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:46 Rating: 5

การทำบุญปฏิสังขรณ์บำรุงวัด ทำให้มีพร้อมในทุกสิ่ง แม้จะต้องไปอยู่ในป่าที่ลำบากกันดารก็ตาม

สำนัก สื่อธรรมะ 00:33
หากได้ศึกษาประวัติพระพากุลเถระ จะพบว่า..นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตั้งพระพากุลเถระไว้ว่า..เป็นเลิศทางด้านมีอาพาธน้อยแล้ว ยังพบว่า.....Read More
การทำบุญปฏิสังขรณ์บำรุงวัด ทำให้มีพร้อมในทุกสิ่ง แม้จะต้องไปอยู่ในป่าที่ลำบากกันดารก็ตาม การทำบุญปฏิสังขรณ์บำรุงวัด ทำให้มีพร้อมในทุกสิ่ง แม้จะต้องไปอยู่ในป่าที่ลำบากกันดารก็ตาม Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:33 Rating: 5

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)

สำนัก สื่อธรรมะ 00:32
สืบเนื่องจากที่ผู้เขียนและคณะนักวิจัยได้ไปปฏิบัติศาสนกิจล่าสุดที่เมืองลั่วหยาง ณ วัดม้าขาว วัดแห่งแรกในแผ่นดินจีน แล้วเดินทางต่อไปที่...Read More
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓) หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:32 Rating: 5

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙)

สำนัก สื่อธรรมะ 20:30
ช่วงกาลทานมหากฐิน ๑ เดือนนับจากหลังวันออกพรรษาถึงวันลอยกระทง ซึ่งเป็นฤดูกาลที่สําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย เป็น...Read More
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙) หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:30 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.