หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔)

สำนัก สื่อธรรมะ 01:05
ผู้เขียนและคณะนักวิจัยของสถาบันดีรี ( DIRI ) ได้นำเสนอเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องประจำทุก ๆ เดือน ผ่านมาได้ ๓ ฉบับแล้...Read More
หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔) หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:05 Rating: 5

สืบทอดพุทธธรรม... จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน

สำนัก สื่อธรรมะ 00:10
ณ ดินแดนชมพูทวีป ย้อนไปเมื่อ ๒ , ๖๐๐ กว่าปีก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมและทรงเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ แ...Read More
สืบทอดพุทธธรรม... จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน สืบทอดพุทธธรรม... จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:10 Rating: 5

แนะแนวบัณฑิตใหม่

สำนัก สื่อธรรมะ 02:14
ช่วงนี้นิสิตนักศึกษาจบใหม่หลายคนไม่แน่ใจว่าตัวเองถนัดอะไร จบแล้วจะทํางานอะไร มีคําแนะนําอย่างไรบ้าง ? เรื่องถนัดอะไร จริง ๆ น่าจะถา...Read More
แนะแนวบัณฑิตใหม่ แนะแนวบัณฑิตใหม่ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:14 Rating: 5

อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า

สำนัก สื่อธรรมะ 00:40
อตีตํ นานุโสจามิ                นปฺปชปฺปามนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมํ             เตน วณฺโน ปสีทติ ฯ สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ข้าฯ มิได้เ...Read More
อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:40 Rating: 5

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไว้อย่างไร?

สำนัก สื่อธรรมะ 00:32
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงให้หลักที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้มั่นคงเอาไว้ และหลักนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาใช้ในการสร้างสรรค์สังคมให้ประเทศช...Read More
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไว้อย่างไร? พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไว้อย่างไร? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:32 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.