ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก


เพราะการทอดกฐินเป็นการทำบุญที่ถูกจำกัดหลายประการ  เช่น  จำกัดด้วยกาลเวลา คือ ผู้ถวายกฐินต้องถวายภายในกำหนด ๑ เดือน  นับตั้งแต่วันออกพรรษา อีกทั้งภายใน ๑ ปี วัด ๆ หนึ่ง สามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว และถ้าหากวัดนั้นมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ ๓ เดือน และมีพระจำพรรษาอยู่ไม่ถึง ๕ รูป วัดนั้นก็รับกฐินไม่ได้  อีกทั้งเมื่อรับกฐินแล้วก็ต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันเดียวกับที่รับผ้ากฐินนั้นด้วย

อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของกฐินทาน

๑. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม  ถ้าเกิดเป็นชาย และได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้รับประทานการบวชแบบเอ      หิภิกขุอุปสัมปทา  คือ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้

๒. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม หากเกิดเป็นหญิง ก็จะได้ครอบครองเครื่องประดับอันสูงค่าที่สุดในยุคนั้น  คือ              เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์เหมือนมหาอุบาสิกาวิสาขา

๓. จะมีผิวพรรณวรรณะงดงาม สว่างผ่องใส

๔. จะได้ครอบครองเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มอันประณีต งามสง่า ถูกอกถูกใจ

๕. หากชาติใดพลั้งพลาด วิบากกรรมส่งผลให้เป็นไปเกิดเป็นสัตว์ ก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่มีขนงาม เช่น นกยูง      ไก่ฟ้า ฯลฯ

๖. จะได้ทรัพย์สมบัติตามกาล  เพราะทำบุญตามกาล เช่น หากปลูกผลไม้ ก็จะได้ผลผลิตจำนวนมากเพื่อ     ให้ได้กิน ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามฤดูกาลนั้น ๆ หรือได้สมบัติ  ของขวัญ  ของกำนัล  ตรงตามกาล  ตรง      ตามวาระ เช่น วันเกิด วันพิเศษต่าง ๆ

๗. การถวายกฐินทานจัดเป็นสังฆทาน  คือ  เป็นทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่ง          ถือว่าได้บุญมากกว่าการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว

๘. ทรัพย์สมบัติที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน จะมาบังเกิดกับเราอย่างง่าย ๆ

๙. จะเป็นผู้มีจิตแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรมจนกระทั่งสามารถ      บรรลุมรรคผลนิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายCr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก Reviewed by สำนักสื่อธรรมะ on 01:30 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.