อานิสงส์...การชวนคนบวชพระ๑. จะทำให้เกิดเป็นผู้นำ เป็นที่รัก  เคารพ  เกรงใจ  ของเหล่ามนุษย์และเทวา

๒. จะมีบริวารมาก  มีบริวารที่ล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิต  เป็นคนเก่งและดี  มีวินัย  เคารพ  อดทน  นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้เป็นนาย  ไม่นำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้

๓.จะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฐิ เกิดในดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะบุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมการคบคนพาล  ทำให้เราถูกแวดล้อมไปด้วยผู้มีศีลมีธรรม  มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

๔. การชวนบวช  เป็นการสนับสนุนให้คนบำเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างยิ่งยวด  บุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมกาเมให้แก่ผู้ชวน และย่นย่อภพชาติการเกิดเป็นหญิง  หรือเพศที่ไม่บริสุทธิ์  ทำให้ผู้ชวนเข้าถึงเพศภาวะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์  และประพฤติพรหมจรรย์ออกบวชได้โดยง่าย

๕. อานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการบวชมีมากเพียงใด  ผู้ชวนบวชก็จะได้รับผลบุญอันมหาศาลกับผู้บวชไปด้วย

๖. จะมีแต่คนมาแนะนำสิ่งที่ดีไปตลอด  แม้ถึงคราวที่ชีวิตตกต่ำ  ก็จะมีคนมาช่วยชี้ทางสว่างให้สามารถพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้

๗. บุญจากการชวนบวชจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองในทุกด้าน  จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผลจากหนักให้เป็นเบา  จากเบาเป็นหาย  แม้ตายก็ไปดี

๘. จะเป็นผู้มีบารมี  ๑๐  ทัศ  เต็มบริบูรณ์ได้โดยง่าย

๙. ผู้ชวนบวชจะอายุยืน  เพราะต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป

๑๐. การชวนบวชเป็นการเปิดหนทางการหมดกิเลสและบรรลุมรรคผล นิพพานให้กับผู้บวชโดยตรง     ผู้บวชก็จะได้โอกาสในการหมดกิเลส  บรรลุมรรคผลนิพพาน  ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายไปด้วย

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
อานิสงส์...การชวนคนบวชพระ อานิสงส์...การชวนคนบวชพระ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 22:38 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.