Businessวิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หายสาบสูญไปหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ

ภาวนา “สัมมาอะระหัง” สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต

สำนัก สื่อธรรมะ 01:18
สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ คือ การทำใจของตนเองให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพราะหากใจใส สิ่งดี ๆ ก็จะหลั่งไหลเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีก็จะถูกผลัก...Read More
ภาวนา “สัมมาอะระหัง” สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต ภาวนา “สัมมาอะระหัง” สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:18 Rating: 5

ความจน-ความรวยในพระพุทธศาสนา

สำนัก สื่อธรรมะ 20:32
หนึ่งในความยากลำบากที่น่ากลัวที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือ ความยากจน เพราะว่าความยากจนเป็นสิ่งที่...Read More
ความจน-ความรวยในพระพุทธศาสนา ความจน-ความรวยในพระพุทธศาสนา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:32 Rating: 5

เลิกเหล้าเข้าพรรษา

สำนัก สื่อธรรมะ 20:16
สุรามีที่มาที่ไปอย่างไร ? ในคัมภีร์ระบุไว้ว่า คราวหนึ่ง มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อสุระ เขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่า แล้วไปเห็นโพรงไม้แห่งหนึ่งม...Read More
เลิกเหล้าเข้าพรรษา เลิกเหล้าเข้าพรรษา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:16 Rating: 5

ต้นบัญญัติมารยาทไทย (ตอนที่ ๑๒)

สำนัก สื่อธรรมะ 19:58
หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต ข้อ ๒๔ “ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันดังจับ ๆ” ข้อ ๒๕ “ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันดังซู้ด ๆ” ...Read More
ต้นบัญญัติมารยาทไทย (ตอนที่ ๑๒) ต้นบัญญัติมารยาทไทย (ตอนที่ ๑๒) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:58 Rating: 5

ไม่กลัวปรโลก

สำนัก สื่อธรรมะ 19:47
ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก                                                                     ...Read More
ไม่กลัวปรโลก ไม่กลัวปรโลก Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:47 Rating: 5

อานิสงส์ร่วมสร้างมหาพุทธเจดีย์

สำนัก สื่อธรรมะ 19:46
“ คนไม่มีบุญจะมีศิลปะหรือไม่มีศิลปะก็ตาม จะสามารถรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้ใช้สอยทรัพย์เหล่านั้น โภคทรัพ...Read More
อานิสงส์ร่วมสร้างมหาพุทธเจดีย์ อานิสงส์ร่วมสร้างมหาพุทธเจดีย์ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:46 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.