Business

สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี

สำนัก สื่อธรรมะ 21:59
พิธีตักบาตรพระ ๑ , ๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือเครือข่ายพระบนดอย และ ๓๒๓ วัดภาคใต้ การตักบาตรถือเป็นพุทธประเพณีอันดีงาม...Read More
สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 21:59 Rating: 5

ตอนที่ ๘ วิชาครูของพระสารีบุตร

สำนัก สื่อธรรมะ 18:41
สร้างปัญญาเป็นทีมตามแบบฉบับของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา ตอนที่ ๘ พระสารีบุตร : วิชาครูของพระสารีบุตร ----...Read More
ตอนที่ ๘ วิชาครูของพระสารีบุตร ตอนที่ ๘ วิชาครูของพระสารีบุตร Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:41 Rating: 5

สวดธรรมจักร หมุนความเจริญให้ชีวิต หมุนจิตให้ผ่องใส

สำนัก สื่อธรรมะ 18:26
จิตของมนุษย์รับรองว่าถ้าผ่องใสเสียแล้ว ความเจริญ ความสุข ความสมหวังย่อมหลั่งไหลเข้ามา เพราะเหตุว่า ใจนั่นเองเป็นธาตุสำเร็จเมื่อใจดี ใจใ...Read More
สวดธรรมจักร หมุนความเจริญให้ชีวิต หมุนจิตให้ผ่องใส สวดธรรมจักร หมุนความเจริญให้ชีวิต หมุนจิตให้ผ่องใส Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:26 Rating: 5

ความสำคัญของอริยสัจ ๔

สำนัก สื่อธรรมะ 18:11
พระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุด คือการมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อเข้าสู่พระนิพพาน คำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาถ่าย...Read More
ความสำคัญของอริยสัจ ๔ ความสำคัญของอริยสัจ ๔ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:11 Rating: 5

บูชาพุทธะพาพ้นวัฏฏะ

สำนัก สื่อธรรมะ 18:03
สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกัน เพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ตั้งแต่วันแรกเก...Read More
บูชาพุทธะพาพ้นวัฏฏะ บูชาพุทธะพาพ้นวัฏฏะ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:03 Rating: 5

ชีวิตหลังความตายและก่อนมาเกิด

สำนัก สื่อธรรมะ 17:56
ขณะใกล้ตาย สภาพจิตใจของคนเราเป็นอย่างไรบ้าง ? เรื่องความตาย ชาวโลกมีความเห็นต่างกัน ๓ แบบ บางคนบอกว่า ถ้าสมองตาย (สมองหยุดทำงาน) ก็...Read More
ชีวิตหลังความตายและก่อนมาเกิด ชีวิตหลังความตายและก่อนมาเกิด Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 17:56 Rating: 5

ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๒)

สำนัก สื่อธรรมะ 17:17
การเดินทางของพระมหินทเถระสู่เกาะลังกา บทความเรื่องลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม ตอนที่ ๑ ได้กล่าวถึงลังกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่พระพุทธศา...Read More
ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๒) ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๒) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 17:17 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.