ทำไมต้องรีบทำความดี


การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทำให้เราได้พบพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความดีมากมาย แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นความดีแล้วต้องรีบทำ ซึ่งจะทำให้ตลอดชีวิตของเราสามารถทำความดีได้มากกว่าคนอื่น โดยใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันคือ ๒๔ ชั่วโมง ได้อย่างเป็นประโยชน์มากกว่าคนอื่น จากการที่เราสร้างเหตุอย่างนี้ เมื่อถึงคราวที่บุญส่งผล เวลาจะได้อะไรก็จะได้เร็ว เวลาบรรลุธรรมก็จะบรรลุเร็ว

อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เพราะความประมาทจะทำให้ความก้าวหน้าในการฝึกคุณธรรมความดีในตนเองเกิดขึ้นไม่ได้เลย ความประมาทจะทำให้เรารู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งในการทำความดี ทั้งที่ตลอดเวลาความรู้สึกเช่นนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีหรือสมบูรณ์ขึ้น เหมือนกับเรากินข้าวฟรี หายใจฟรี มีชีวิตอยู่อย่างฟรี ๆ เป็นการใช้เวลามาก แต่เกิดประโยชน์น้อย เพราะวันเวลาที่ล่วงเลยไปทำให้อายุเราเพิ่มขึ้น และทำให้ความสดชื่น ความแข็งแรงของร่างกายเราลดลง ดังนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่า เรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มาก เราต้องรีบสั่งสมความดี สั่งสมบุญบารมีให้มากที่สุดเพื่อตัวเราเอง...

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
ทำไมต้องรีบทำความดี ทำไมต้องรีบทำความดี Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.