วิธีสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาสมบัติ


มีหลายคน... ได้สละทรัพย์ที่หามาด้วยความลำบากยากยิ่ง นำมาทำบุญสุดกำลังอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็เกิดความสงสัยว่า ทั้ง ๆ ที่ทุ่มเททำบุญถึงขนาดนี้ แต่ทำไม...บุญกลับส่งผลไม่เต็มที่  อีกทั้งเวลาทรัพย์จะเกิดก็เกิดยากมาก คือ ต้องเหนื่อย ต้องหงุดหงิด ต้องต่อสู้ดิ้นรนก่อนถึงจะเกิด หนำซ้ำเวลาได้ทรัพย์มา ยังได้แบบทุกขลาภ มีวิบัติติดมาด้วย หรือแม้ได้ทรัพย์แล้ว ทรัพย์นั้นก็อยู่กับเราได้ไม่นาน   สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่สามารถรักษาใจให้ผ่องใสได้ตลอดทั้ง ๓ วาระคือ ก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ และหลังจากทำบุญไปแล้วก็ไม่ตามระลึกนึกถึงบุญจนปลื้ม...

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องเรียนรู้ถึงวิธีสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาทรัพย์สมบัติ ซึ่งทำได้ง่าย ๆ โดยการอาราธนาขอบารมีธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ให้ท่านมาสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราตลอดเวลา นึกถึงท่านให้ชัดแจ่มอย่างเบาสบาย และขอบารมีท่านให้คุมบุญให้ เพราะการคุมบุญจะทำให้บุญที่เราทำไปแล้วส่งผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เช่น เราทำบุญ ๑๐๐ ก็ได้บุญเต็ม ๑๐๐ ซึ่งการคุมบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะช่วยปกป้องและเชื่อมสายสมบัติให้เรา เพราะตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส พอมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มากระทบใจ กิเลสก็พร้อมจะฟูขึ้นทุกเมื่อ ทำให้สภาพใจแปรเปลี่ยนเป็นขุ่นมัวได้ง่าย อีกทั้งขณะที่เราทำบุญ เราก็ไม่สามารถทำใจให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ตลอด แม้ผู้ที่ทำได้ กำลังของสมาธิก็มีไม่มากพอที่จะประคองใจให้มีความละเอียดได้อย่างตลอดต่อเนื่อง...

ดังนั้น...ในการทำบุญ เพื่อให้บุญส่งผลอย่างเต็มที่  นอกจากจะรักษาใจให้ผ่องใสทั้ง ๓ วาระแล้ว...ยังต้องนึกถึงหลวงปู่ให้ได้ตลอดเวลา  หากทำได้เช่นนี้แล้ว..บุญก็จะส่งผลให้สมบัติเกิดกับเราอย่างสุดกำลัง เหมือนกับที่เราได้ทุ่มเททำบุญไปอย่างสุดกำลัง  สมกับที่หาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากแล้วสละมาทำบุญและสมบัติที่จะเกิดขึ้นนั้น ก็จะเกิดหลายภพหลายชาติอย่างที่เราเองก็คาดไม่ถึง... 

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วิธีสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาสมบัติ วิธีสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาสมบัติ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:56 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.