คุณคือแสงสว่างของครอบครัวครอบครัวเป็นสังคมเล็ก ๆ ที่ย่อส่วนมาจากโลก มาให้เราบริหาร ถ้าประสบความสำเร็จในการบริหารครอบครัวให้สงบสุขได้ โลกก็จะสงบสุขได้โดยไม่ยาก เราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์รอบข้าง โดยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนให้เขาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา แม้ชวนแล้วเขาไม่ทำ เราก็ควรใช้ปัญญาหาวิธีการอันชาญฉลาดเพื่อเป็นกุศโลบายชักชวนให้เขาทำความดี เราต้องไม่ย่อท้อ แม้จะยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม เพราะหากเราทำได้ นั่นหมายถึงขันติบารมี และปัญญาบารมีก็จะเพิ่มขึ้น และเป็นบารมีติดตัว เป็นผังสำเร็จไปข้ามชาติ ลองหันไปดูรอบข้างเราก็ได้ หากคนที่พอจะเข้าใจเส้นทางการสร้างบารมีอย่างเราไม่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว ใครจะทำ อีกทั้งหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำกันตลอดชีวิต เพราะหากเราเลือกที่จะสร้างบารมี เลือกที่จะเป็นทหารแห่งกองทัพธรรม เราต้องทำหน้าที่ หากไม่ทำหน้าที่ แม้เป็นทหารอยู่ก็เหมือนไม่ได้เป็น

ดังนั้น  ให้เราตั้งเป้าหมายไว้ในใจเถิดว่า เราจะเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวให้ได้ สักวันหนึ่งสมาชิกทุกคนในบ้านจะมีศีลมีธรรม จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก จงทำภาพในใจภาพนี้ให้ชัดขึ้น ๆ และตั้งเป้าหมายเอาไว้ แม้จะรู้สึกว่ามันสูงลิบก็ตาม เพราะถ้าเราตั้งเป้าไว้ต่ำ เราก็คงก้าวไปไม่ถึงจุดที่เราหวัง เพราะยากที่ใครจะประสบความสำเร็จเกินกว่าสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้...


Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
คุณคือแสงสว่างของครอบครัว คุณคือแสงสว่างของครอบครัว Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:33 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.