ปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๗ วัน ณ วัดพระธรรมกาย

ความสม่ำเสมอเป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งปวง ยกตัวอย่าง ผู้ป่วย แม้จะได้หมอดี ยาดี แต่ไม่ทานยาให้ต่อเนื่องก็ยากจะหายขาดได้ ในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ หมอดี การเจริญสมาธิ คือ ยาวิเศษ ดังนั้น ถ้าเราไม่นั่งสมาธิให้ต่อเนื่อง ก็ยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้

หันมามองโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้ ผู้คนให้ความสำคัญกับความเจริญด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ทำให้ศีลธรรมเริ่มห่างหายไปจากสังคมทุกขณะ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จนเราต้องย้อนกลับมาหาวิธีการแบบดั้งเดิม ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี สุดยอดของการพัฒนาคน คือ การฝึกฝนตนเอง และ สุดยอดของการฝึกฝนตนเอง คือ การฝึกใจ เริ่มต้น ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องอาศัยความสม่ำเสมอ ความต่อเนื่อง และความเอาใจใส่ จึงจะ สามารถยกระดับคุณภาพความคิด คำพูด และการกระทำ ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

ดังนั้น วัดพระธรรมกายจึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๗๙ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักสร้างบารมีทั่วประเทศได้ฝึกตนด้วยการฝึกใจอย่างตลอดต่อเนื่อง หลังจากที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการอบรมต่าง ๆ ที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเสมอมา และเป็นโอกาสอันดีที่นักสร้างบารมีจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ร่วมกันหารือเพื่อนำความสำเร็จมาสู่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเฉพาะภารกิจสร้างพุทธบุตร ๑ ล้านรูป และปลูกฝังกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เหนียวแน่น ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไป

กิจกรรมตลอดโครงการเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ เริ่มตั้งแต่บรรยากาศในการลงทะเบียน พักค้าง ในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สาธุชนผู้มีบุญทยอยกันเดินทางมาลงทะเบียน พร้อมทั้งรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติธรรม โดยมีน้ำปานะอร่อย ๆ เย็นชื่นใจไว้บริการ ผสมกับ มธุรสวาจาที่สดชื่นรื่นหูคอยต้อนรับบริเวณทางเข้า ทำให้สาธุชนมีใจที่ใสสะอาดเอื้อแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง หลังจากทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง ก็มาพร้อมเพรียงกันที่ห้องปฏิบัติธรรม

๑๘.๓๐ น. ต้อนรับประทับใจ โดยหัวหน้าชั้น เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและแนะนำทีมงานพี่เลี้ยงที่คอยให้การดูแลทุก ๆ เรื่อง จากนั้น พระอาจารย์ นพดล  สิริวํโส นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ และปฐมนิเทศ ความเป็นอยู่เบื้องต้น ต่อด้วยพี่เลี้ยงแนะนำการใช้สถานที่ และแจ้งกำหนดการประจำวัน แม้ว่าครั้งนี้ จะมีสาธุชนใหม่หลายท่านด้วยกัน แต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การเข้ามาสู่บรรยากาศการปฏิบัติธรรม ทำให้รู้สึกเปลี่ยนจากชีวิตประจำวันที่เคยเป็นอยู่ มาสู่บรรยากาศใหม่ที่ให้ความสุขสงบอย่างบอกไม่ถูก

ในแต่ละวันนอกจากการแนะนำวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นแล้ว ก็จะมีพระอาจารย์หลายรูปหมุนเวียนกันมาเทศน์สอนธรรมะในเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ เช่น ๕ ห้องชีวิต ความหมายของกัลยาณมิตรและหน้าที่ชาวพุทธ ตลอดจน ผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสได้ฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจาก พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เรื่องหัวใจเศรษฐี ที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ทำกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เช่น การสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามที่ชาวพุทธทุกคนควรศึกษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษาปัจจัย ๔ การจัดเก็บข้าวของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น ในทุก ๆ วันผู้เข้ารับการอบรม ยังได้สร้างบุญกุศลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เช่น ได้ถวายภัตตาหาร คิลานเภสัช ผ้าไตรไทยธรรม และยังปลื้มใจไปกับกิจกรรมสหวาระเดือนเกิด ที่เรียกรอยยิ้มอิ่มใจไปตลอดทั้งวัน

ภาคค่ำ เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่ ก่อนนอนนั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนหลับในอู่แห่งทะเลบุญอย่างมีความสุข

โครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๗ วัน ณ วัดพระธรรมกาย ทำให้สาธุชนผู้มีบุญมากมายได้หันมาระลึกถึงบุญ ตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะเวลาแห่งการสั่งสมบุญถูกนับถอยหลังตลอดเวลา เราจึงต้องเร่งสั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้รุ่งเรืองเหมือนดังสมัยพุทธกาล..Cr. อัญชลี  เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ  ฉบับที่ ๑๐๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๗ วัน ณ วัดพระธรรมกาย ปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๗ วัน  ณ วัดพระธรรมกาย Reviewed by สำนักสื่อธรรมะ on 01:32 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.