เราเข้าวัดเพื่ออะไร?

     
           เราเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อทำในสิ่งที่ควรทำ ๕ อย่างคือ
๑)    เพื่อเอาบุญ
๒)    เพื่อมาฝึกฝนตนเอง
๓)    เพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย
๔)    เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
๕)    เพื่อเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่น

เราควรทำทั้ง ๕ สิ่งนี้ไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่เห็นแก่ความยากลำบาก ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยหรือพอเกิดการกระทบกระทั่งกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เลิกทำ หรือเลือกทำเพียงข้อใดข้อหนึ่ง เพราะทั้ง ๕ ข้อจะเกื้อกูลกันเอง ทำให้ชีวิตการสร้างบารมีของเราดีขึ้น โดยที่ใครก็มาว่าเราไม่ได้ ทำไมเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นอย่างนี้ ทำไมมาวัดแล้วไม่เห็นดีขึ้น ดังนั้นจงตั้งใจฝึกตัวเองให้สมกับเป็นคนเข้าวัดที่สมบูรณ์ อย่าคิดเพียงว่า คนอย่างเรา... ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้ว ทำนิด ๆ หน่อย ๆ ก็พอแล้ว หากคิดอย่างนั้น การฝึกตัวของเราก็แทบจะไม่เกิดขึ้น เราเสียสละเวลาและความสุขสบายส่วนตัวมาแล้ว แต่กลับได้ประโยชน์ในการกำจัดกิเลสในตัวออกไปน้อยมาก เท่ากับเราสูญเสียโอกาสที่อุตส่าห์ได้มาเจอครูบาอาจารย์และสิ่งที่ดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่หากเราสู้... ก็จะทำได้สำเร็จ

ดังนั้น เราต้องทำดีให้สุดชีวิต เหมือนที่คุณยายอาจารย์ฯ ท่านาสอนไว้ “ภพชาตินี้เราต้องพยายามอดทน ปรับปรุงแก้ไขให้ดี ให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ ติดตัวไป ถ้าภพชาตินี้แก้ไขได้ ภพชาติต่อ ๆ ไปก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ๆ ตลอดไป แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องติดไปแก้ภพชาติต่อไป...”

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
เราเข้าวัดเพื่ออะไร? เราเข้าวัดเพื่ออะไร? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:30 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.