คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่? หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์?
เรื่องคำว่า  ดุสิตบุรี ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกคนไม่ชอบวัดพระธรรมกายในโลกโซเชียลนำไปตีประเด็นล้อเลียน แถมเหน็บแนมว่า  คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก ซ้ำยังค่อนขอดว่า ดุสิตบุรีเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรของชาวธรรมกาย

หากอ่านมาถึงบรรทัดนี้ ก็อยากให้ลองเปิดใจกว้าง ๆ  ดูว่า เราคล้อยตามกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์กันมาแบบมั่ว ๆ หรือเปล่า? และที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เคยหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านหรือเปิดดูบ้างไหม? คราวนี้เราลองมาดูข้อมูลที่แท้จริงกันบ้างว่า คำว่าดุสิตบุรี หมายถึงอะไร?

ดุสิตบุรี” หมายถึง สวรรค์ชั้นที่ ๔ หรือสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงเหล่าว่าที่พระอัครสาวกทั้งปวง

อีกทั้งคำว่าดุสิตบุรี ยังมีปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง เช่น  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๑๔ หน้า ๔๒-๔๓ ทีฆนิกายมหาวรรค อรรถกถามหาโควินทสูตร ดังนี้

“...แม้ในอัตภาพถัดจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรนั้น เสด็จดำรงอยู่ใน ดุสิตบุรีตลอดพระชนมายุ ก็ชื่อว่าทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต ๕ อย่างในดุสิตบุรี นั้น แล้วทรงจุติจาก ดุสิตบุรี

นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๓๒ หน้า ๒๔๗ อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถาสูตรที่ ๑ ดังนี้
“…สมัยนั้นพระโพธิสัตว์พระนามว่า  วิปัสสี  จุติจาก ดุสิตบุรีบังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี...

จากตัวอย่างของคำว่า  ดุสิตบุรี ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้ดูนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากที่ปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่งเท่านั้น และถ้าใครต้องการค้นหาคำนี้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ก็สามารถไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลได้

เพราะฉะนั้นคำว่าดุสิตบุรีจึงไม่ใช่คำที่วัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่ใครหลาย ๆ คนเข้าใจ แต่เป็นคำเรียก สวรรค์ชั้นดุสิตที่ใช้ตามพระอรรถกถาจารย์เพื่อให้จดจำกันง่าย ๆ ก็เท่านั้น

ฉะนั้น  เวลาจะด่าว่า จะคอมเมนต์ จะโพสต์ หรือหลงเชื่ออะไร ก็อยากให้ลองเปิดอ่านพระไตรปิฎกก่อน เพราะหากเราด่าเอามัน คะนองอยากด่าวัดพระธรรมกาย เราอาจบาปหนัก เพราะพลาดไปด่าว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งผลกรรมนี้จะทำให้ต่อไปเราจะกลายเป็นคนไร้ดวงปัญญา เกิดในตระกูลต่ำ และตกนรกหมกไหม้อย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่? หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์? คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่? หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:02 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.