บวชทำไม?พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบวช  เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง  สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์  พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  ด้วยการบำเพ็ญสมณธรรม และเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว  ก็เสด็จออกโปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุธรรมตามพระองค์ไปด้วย

อีกทั้งการบวชยังเป็นเพศภาวะที่เอื้อต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง ๒๒๗ ข้อ และมีสภาพที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม  ทำสมาธิเจริญภาวนา  ทำให้มีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูงจนหมดกิเลส เข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าเพศคฤหัสถ์หรือปุถุชนธรรมดา

ถึงแม้เราอาจคิดว่า คนธรรมดา ๆ อย่างเราถึงจะบวชก็ไม่สามารถบรรลุธรรมหมดกิเลสเข้านิพพานได้ในชาตินี้หรอก  แต่อย่าลืมว่า  ผลบุญจากการบวชก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเลย  ตรงกันข้ามกลับถูกสั่งสมเป็นบารมีไว้เป็นต้นทุนในการบวช  เพื่อบรรลุธรรมในภพชาติต่อ ๆ ไป เหมือนพระบรมศาสดา กว่าพระองค์จะหมดกิเลสได้  พระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานถึง ๒๐ อสงไขย กับแสนมหากัป...

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
บวชทำไม? บวชทำไม? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 22:24 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.