การบวชเป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้


มีบางคนพูดว่า  “ไม่ต้องบวช...ก็เป็นคนดีได้” ซึ่งความคิดนี้ก็ถูก แต่ถูกไม่หมด เพราะการเป็นคนดีนั้น มีหลายระดับ  แต่ถ้าให้ดีที่สุด ก็ต้องหมดกิเลสเข้านิพพาน

ดังนั้น  การบวชเป็นพระจึงมีความจำเป็น แม้จะเป็นคนดีอยู่แล้ว ก็ต้องมาขัดเกลากิเลส เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  เนื่องจากภาวะนักบวชเป็นเพศภาวะที่เอื้อต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด  เพราะต้องรักษาศีลมากถึง ๒๒๗ ข้อ และมีสภาพที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิเจริญภาวนา มีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าเพศคฤหัสถ์

มีบางคนถามว่า  แล้วคนธรรมดา ๆ ที่ไม่ได้บวชมีสิทธิ์บรรลุอรหัตผลหรือไม่ ตอบว่า  "มี"  แต่ไม่ง่ายเลย  อีกทั้งถ้าบรรลุแล้ว  อย่างไรก็ต้องรีบบวชทันที  เพราะถ้าไม่บวชก็จะต้องนิพพานภายใน ๗ วัน  เพราะเพศภาวะคนธรรมดา ๆ ไม่สามารถจะรองรับคุณธรรมและคุณวิเศษของอรหัตผลได้  อุปมาเหมือนกับเอาก้อนหินหนัก ๆ ไปวางบนฟ่อนหญ้าคาเล็ก ๆ  ฟ่อนหญ้าคาเล็ก ๆ ย่อมจมลงไป เพราะกำลังไม่พอ 

เพศภาวะผู้ครองเรือนก็เช่นกัน  เป็นเพศภาวะที่มีกำลังทรามหรืออ่อนกำลัง เป็นเพศที่ไม่สงบ  เป็นทางมาแห่งธุลี  ดังตัวอย่างของยสกุลบุตร  อุตติยคฤหบดี  เสตุมาณพ  พระนางเขมาเถรี  อุคคเศรษฐีบุตร  ที่บรรลุอรหัตผลในเพศคฤหัสถ์แล้ว ก็ต้องบวชทันที  ส่วนสันตติอำมาตย์และพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อบรรลุอรหัตผลในเพศคฤหัสถ์แล้ว เลือกที่จะนิพพานทันที

ดังนั้น  การบวชจึงเป็นเพศภาวะที่ดีที่สุด  ที่ง่ายต่อการทำพระนิพพานให้แจ้ง  หรือหากบรรลุอรหัตผลแล้ว ก็เป็นเพศภาวะเดียวที่สามารถรองรับอรหัตผลได้... 

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
การบวชเป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ การบวชเป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 22:35 Rating: 5

83 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2559 20:14

  สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 2. ชาติต่อไป ขอให้ได้เกิดเป็นชาย สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 3. มาบวชกันเยอะๆนะคะท่านชายแมนๆ

  ตอบลบ
 4. "บัณฑิตผู้มีปัญญา เมื่อเห็นภัยในสังสารวัฏฏ์แล้ว ย่อมอุทิศตนด้วยการออกบวช ดุจเดียวกับบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อน เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบุญบารมี"

  ตอบลบ
 5. เรียญเชิญชายแมน ๆ มาบวชกันเยอะ ๆ นะคะ

  ตอบลบ
 6. การบวชเป็นอุดมเพศ คือ เพศสูงสุด ที่สามารถรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์ได้

  ตอบลบ
 7. การบวชคือคำตอบของชีวิต...ในสังสารวัฏฏ์

  ตอบลบ
 8. บวชเถอะๆๆ เขิญชายแมนๆ มาบวชเถอะ บวชเถอะ

  ตอบลบ
 9. มาบวชกันเยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 10. Entering the monkhood and remaining in the monkhood is a man's most special privilege.

  ตอบลบ
 11. การครองเรือน(ฆราวาส)เป็นทางคับแคบ หนาแน่นด้วยกามคุณ อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยาก น้อยคนจึงจะบรรลุอรหัตตอนเป็นฆราวาส ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ก่อนบวชย่อมเห็นตระหนักว่า "ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิตเถิด" หากเป็นชาวพุทธจึงไม่ควรอวดรู้เกินพระศาสดา จึงจะได้ชื่อว่า เป็นสาวกสาวิกาพระตถาคต ผู้ฟังตามพระศาสดาของตน

  ตอบลบ
 12. เพศสมณะ เป็นภาวะสุดท้ายของสังสารวัฏ

  ตอบลบ
 13. เพศสมณะ เป็นภาวะสุดท้ายของสังสารวัฏ

  ตอบลบ
 14. เกิดเป็นคนอย่าให้เสียชาติเกิด แล้วเป็นผู้ด้วยคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นผู้มีบุญมา อย่าช้าเลยมากันเถอะ

  ตอบลบ
 15. สุดยอด


  สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 16. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
  ขอเชิญชายแมนๆมาบวชกันเยอะๆนะค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆ

  ตอบลบ
 18. อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้รายละเอียดได้อย่างดียิ่งค่ะ ขอเป็นกำลังใจใหุ้คุณผู้ชายแมนๆ มาบวชกันเยอะๆ นะคะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 19. การบวชคือการให้โอกาสตนเองเพิ่มความดีงาม

  ตอบลบ
 20. ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา

  ตอบลบ
 21. สาธุค่ะเชิญชายแมนๆมาบวชกันเยอะนะคะ

  ตอบลบ
 22. สาธุค่ะเชิญชายแมนๆมาบวชกันเยอะนะคะ

  ตอบลบ
 23. เชิญชายแมนๆๆมาพิสูจน์ สักหนึ่งพรรษาก็ยังดี

  ตอบลบ
 24. เชิญชายแมนๆๆมาพิสูจน์ สักหนึ่งพรรษาก็ยังดี

  ตอบลบ
 25. มาบวชกันมกๆนะค่ะ

  ตอบลบ
 26. ขออนุโมทนาบุญกับแมนๆทุกท่านครับ

  ตอบลบ
 27. มาบวชกันเยอาะๆนะค่ะ พระพุทธศาสนาของเราจะได้รุ่งเรืองมั่นคง

  ตอบลบ
 28. มาบวชกันเยอาะๆนะค่ะ พระพุทธศาสนาของเราจะได้รุ่งเรืองมั่นคง

  ตอบลบ
 29. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 30. ขอให้ท่านที่เป็นชาย...ได้บวชกันทุกๆคนเลยนะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ...

  ตอบลบ
 31. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 32. บวชแล้วดีชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 33. เห็นด้วยค่ะ. ชายไทยต้องบวชทดแทนคุณพ่อแม่กันทุกคนค่ะ

  ตอบลบ
 34. อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 35. อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 36. ชายแมนๆโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วนะค๊ะ บวชเถอะค่ะ แล้วคุณจะปลื้ม

  ตอบลบ
 37. อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 38. อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 39. เท่าที่ทราบ....แม้ในสมัยพุทธ...ผุ้ถือเพศฆราวาสหากบรรลุอรหัตผลแล้วจะต้องบวชทันทีเพราะเพศฆราวาสไม่่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เพียงพอที่จะรับผลแห่งอรหัตตผลได้ภ้าไม่บวชก็ต้องละสังขารโดยทันทีทั้งนี้เป็นการป้องกันกรรมอันใหญ่หลวงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงกาลด้วยอีกทางหนึ่ง

  ตอบลบ
 40. อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ

  ตอบลบ
 41. เป็นธรรมดาว่า เมื่อผังบวชหนาแน่น คนนั้นจะบวชแล้วมีความสุข ลำบากยังไงก็ทนได้ เพราะใจมันชอบ&คุ้นเคยกับการบวชมาข้ามชาติเอย.

  ตอบลบ
 42. ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ได้โอกาส ได้พบพระพุทธศาสนา ได้บวช ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน. เกิดมาชาตินี้ คุ้มค่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 43. เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชอย่างน้อยๆ1พรรษาค่ะ

  ตอบลบ
 44. อนุโมทนาบุญกับผู้บวชด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 45. สาธุค่ะ มาบวชกันเยอะๆๆนะค่ะ จะได้มีผังแน่นๆ เป็นชายแมนๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 46. สาธุค่ะ มาบวชกันเยอะๆๆนะค่ะ จะได้มีผังแน่นๆ เป็นชายแมนๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 47. ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย ที่ได้บวชทดแทนคุณ ... อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 48. ชายแมนๆ! เป็นผู้ได้โอกาส! เป็นผู้มีบุญที่ได้บวช!!!

  ตอบลบ
 49. ขอเชิญชายแมนๆที่ได้โอกาสมาบวชกันเยอะๆค่ะ

  ตอบลบ
 50. กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

  ตอบลบ
 51. ท่านชายแมนๆมาบวชกันเยอะๆ

  ตอบลบ
 52. “ผ้ากาสาวพัสตร์” คือสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ “การบวชเป็นภาวะเดียวที่สามารถรองรับอรหัตผลได้”

  ตอบลบ
 53. ถ้าเป็นชายไม่พลาดแน่นอนค่ะ

  ตอบลบ
 54. การบวชเป็นเพศภาวะที่ง่ายต่อการหลุดพ้นจริงๆ เพราะไม่มีเรื่องกังวลให้ต้องห่วงมากมายเหมือนชีวิตการครองเรือนที่วุ่นวายกับชีวิตแต่ละวันก็หมดเวลาจะทำใจหยุดใจนิ่งอย่างสะดวกๆ

  ตอบลบ
 55. บวชเป็นพระ คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต

  ตอบลบ
 56. บวชได้ประเสริฐที่สุดคะ สาธุ

  ตอบลบ
 57. เป็นความรู้ดี ครับ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 58. http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A.html

  เพราะบทฝึกของการเป็นนักบวช ไม่ใช่ง่าย

  ตอบลบ
 59. ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 60. บวชเพื่อตัวเอง ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา ขอเชิญชายแมนๆมาบวชกันเยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 61. บวชเพื่อตัวเอง ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา ขอเชิญชายแมนๆมาบวชกันเยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 62. เชิญชวนชายแมนๆมาบวชกันเยอะๆนะคะจะได้ช่วยกันให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นานถึงรุ่นลูกหลานนะคะ

  ตอบลบ
 63. มาบวชกันเยอะๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 64. อนุโธนาบุญค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.