วิกฤตชีวิตที่แท้จริง...คืออะไร?ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในปัจจุบัน ทำให้ทุกชีวิตล้วนมีปัญหาของตัวเอง มากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่บุญกรรมที่ได้สั่งสมกันมา จะเห็นว่าบางชีวิตต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ บางชีวิตทุกข์เพราะความมีไม่เท่าเดิม บางชีวิตก็ประสบวิกฤตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากิน การเรียน ครอบครัวจนดูเหมือนแต่ละคนล้วนประสบวิกฤตด้วยกันทั้งนั้น...

..ทว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ยังไม่ใช่วิกฤตของชีวิตที่แท้จริง วิกฤตชีวิตที่แท้จริง คือ ใจที่ไม่หยุดนิ่ง ...ใจที่ไม่หยุดสนิทที่ศูนย์กลางกายต่างหาก เพราะใจที่ไม่เคยหยุดคิด จะไม่เคยพบความสุขสงบที่แท้จริงเลย และจะทำให้ทุกอนุวินาทีของชีวิตดำเนินไปบนความเสี่ยง ถ้าหากตายไปตอนนี้ ก็เท่ากับว่า เราเกิดมาทุกข์ฟรี ๆ เหนื่อยฟรี ๆ ลำบากฟรี ๆ และสุดท้ายก็ตายฟรี

ในเมื่อชีวิตมนุษย์ไม่ได้เป็นเหมือนนกกา ที่เกิดมาเพียงเพื่อมีคู่ชีวิต แก่ เจ็บ และตายจากกันไป แต่มนุษย์สามารถทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้น จนบรรลุมรรคผลนิพพานหมดกิเลสได้ต่างจากสัตว์ โดยการฝึกใจทำสมาธิหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

แม้ขณะนี้เราจะเจอวิกฤตใด ๆ จะมากหรือน้อยก็ตาม ควรสละเวลาทำสมาธิเพื่อให้วิกฤตที่ผ่านเข้ามา ไม่กลายเป็นวิกฤตที่แท้จริงของชีวิตไปจริง ๆ 


Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วิกฤตชีวิตที่แท้จริง...คืออะไร? วิกฤตชีวิตที่แท้จริง...คืออะไร? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:38 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.