Case study 3

๙ เม.ย. ๔๖   

คุณพ่อเป็นมะเร็งตายอายุ ๔๓ ปี ตอนนี้ท่านอยู่ที่ใด  เพราะท่านชอบเล่นการพนันม้า!  คุณพ่อเป็นเบาหวาน โรคไต  ตายด้วยมะเร็งปอดเพราะวิบากกรรมใด?  คุณย่าเป็นคนดีถือศีลกินเจ ๕๐ กว่าปี  ทำไมประสบอุบัติเหตุรถชนเกือบตาย แถมตาบอด ๑ ข้าง อีกข้างหนึ่งเกือบบอด?


ฝันในฝัน :   พ่อตายเพราะกรรมปาณาติบาต  ทั้งในปัจจุบัน คือ ขายกุ้ง หอย ปู ปลา สด ๆ  ฆ่ากินเองบ้าง  ทั้งกรรมในอดีตดูดเข้าหาเลย  ในอดีตเกิดเป็นชาวบ้านหาเลี้ยงชีพด้วยการเอาฉมวกไปแทงปลา  จับกุ้งหอยมากิน ทำเป็นอาจิณกรรม  คติของท่านคือ มหานรกขุมที่ ๖ (ขุมการพนัน) เพราะก่อนตายเห็นกรรมนิมิตที่ทำเป็นอาจิณกรรม คือ การพนันที่ไปแทงม้า เห็นภาพสนามม้า เชียร์ม้า เห็นม้าหดหอบ มีได้มีเสียลุ้นระทึกถูกดูดไปในมหานรกเลย  ทุกข์ทรมานแสนสาหัส... ในลักษณะรูปร่างเป็นคนใหญ่มาก กำลังวิ่งแบบม้าในลานเหล็กร้อนซึ่งเป็นลู่วิ่ง  จำลองสนามม้ามาเลยแหละ บนหลังของตัวเองก็นายนิรยบาล ที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรม เป็นจ๊อกกี้ควบ เอาหอกแทง เอาแส้ร้อน ๆ ตีให้วิ่งรอบสนามจนขาดใจตาย แล้วก็ฟื้น  แล้วก็วิ่งควบแบบม้าใหม่ ตายฟื้น ๆ อย่างนี้ยาวนาน... ต้องทำบุญให้บ่อย ๆ แล้วขอบารมีของมหาปูชนียาจารย์ที่เราทำกันทุกบ่ายวันอาทิตย์ ก็จะช่วยเจือจางวิบากกรรมลดลงไปเรื่อย ๆ ก็ต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ บ่อย ๆ ลัดที่สุดคือ ลูก ๆ ที่ยังมีชีวิตต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงวิชชาธรรมกายเพื่อไปช่วยพ่อคุณย่า... ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนจนตับฉีกเกือบตาย เพราะกรรมในอดีตที่เป็นชาวบ้านฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีพ กุ้งหอยปูปลา เป็นต้น อายุไม่สั้น (อายุ ๘๔) เพราะบุญปัจจุบันคือการถือศีลกินเจ ๕๐ กว่าปีหล่อเลี้ยงได้  เหตุที่ตาบอด ๑ ข้าง ฝ้าฟางอีก ๑ ข้าง เป็นกรรมในอดีตที่ไม่เจตนา คือ เคยเกิดเป็นนักศึกษาแพทย์ชาย รักษาคนไข้ที่เป็นฝีตรงเปลือกตา ปรุงยาผิด แล้วหยอดใส่ตาทั้ง ๒ ข้างทั้ง ๆ ที่เขาเป็นข้างเดียว... จึงทำให้ตาคนไข้ข้างที่เป็นฝีบอด  ตาข้างที่ไม่เป็นฝีฟางก็ฝ้าเกือบบอด  บุญในปัจจุบันเมื่อตายแล้วไปเกิดชั้นดาวดึงส์ เป็นเทพธิดามีวิมานทอง Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
Case study 3 Case study 3 Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:36 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.