Case study 4

๑๑ เม.ย. ๔๖ 

คุณแม่วัย ๕๔ ปี  ตายด้วยมะเร็งทรวงอก  ในวัยเด็กท่านลำบากมาก เป็นเพราะวิบากกรรมใด  และตอนนี้ท่านอยู่ไหน?


ฝันในฝัน  :    วัยเด็กที่ค่อนข้างลำบาก เพราะในอดีตชาติมีความตระหนี่ ไม่ค่อยบริจาคทาน  ที่มาเลี้ยงหมู ซึ่งเป็นมิจฉาอาชีวะส่งขายให้เขาฆ่าแล้วรวย  เพราะบางชาติท่านทำทาน ไม่ตระหนี่  แต่ไม่อธิษฐานล้อมคอก ขอให้รวย ๆ เพียงอย่างเดียว  ตายด้วยมะเร็งทรวงอก เพราะในอดีตเป็นผู้ชายเจ้าชู้ บวกกับกรรมในปัจจุบันที่เลี้ยงหมูส่งให้เขาฆ่านั่นแหละ  ก่อนตายกึ่งหมองกึ่งใส  กรรมนิมิตไม่ชัดเจน  เมื่อถอดกายก็วนเวียนอยู่ในพื้นมนุษย์ ๗ วัน  เจ้าหน้าที่นำไปยมโลก ภาพบุญบาปชัดเจน  ได้รับโทษทัณฑ์ในยมโลก ด้วยรูปร่างหัวเป็นหมูตัวเป็นคน ถูกจับแขวนที่ราว ห้อยหัวลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอามีดแหลม เสียบคอ เชือด เลือดก็ไหลนอง ยังไม่ตาย ถูกชำแหละต่อ แหวะท้องลากไส้ออกมาจนหมด ทุกข์ทรมานตายในที่สุด  ปลดออกจากราวแขวนกองกับพื้น  อวัยวะรวมตัวฟื้นขึ้นมาใหม่ วนเวียนอย่างนี้หลายครั้ง  นี่แค่เลี้ยงส่งไปให้เขาฆ่า  ดีนะที่พื้นฐานใจท่านดี เลยไม่ต้องไปมหานรก... ต่อมาลูก ๆ ทำบุญอุทิศไปให้อย่างต่อเนื่อง  บุญก็ไปปรากฏที่บัญชีบุญ กายก็ค่อย ๆ เปลี่ยนทีละนิด ๆ ทำบุญส่งไปเรื่อย ๆ ก็เปลี่ยนจากหัวหมูเป็นหัวคน  ตอนนี้ก็พ้นจากทัณฑ์ทรมานแล้ว  นี่ทำบุญถูกหลักวิชชา  ถูกเนื้อนาบุญ ทักขิไณยบุคคล  บุญก็ส่งไปชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทพธิดาสายคนธรรพ์  ลูก ๆ ของท่านที่เป็นยอดนักสร้างบารมี ทำถูกหลักวิชชาเป็นประโยชน์ตนและผู้ที่ละโลกไปแล้ว 

Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
Case study 4 Case study 4 Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:49 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.