ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?


บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้าจำนวนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็จะแสดงธรรมบทนี้กันทั้งนั้น

ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสน เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์ เพราะเมื่อพระองค์แสดงแล้ว ได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก

ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่าง !!!

เพราะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพาน

และที่สำคัญ ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ บุญก็จะเกิดกับตัวเรา เพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั้นเราต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวัน...

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คลิก  https://www.youtube.com/watch?v=QTJGEPA4Un0เรียบเรียงจากทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ? ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 05:17 Rating: 5

14 ความคิดเห็น:

 1. สาธุคะ สวดแล้วมีความสุข ใจนิ่งมีสมาธิดีมากคะ

  ตอบลบ
 2. สาธุคะ สวดแล้วมีความสุข ใจนิ่งมีสมาธิดีมากคะ

  ตอบลบ
 3. มาสวดทุกวันค่ะ ใจจะนิ่งแต่มีพลังอยู่กลางท้อง ยิ่งสวดเสียงจะดังก้องกังวานที่ศูนย์กลางกาย ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 4. มาสวดทุกวันค่ะ ใจจะนิ่งแต่มีพลังอยู่กลางท้อง ยิ่งสวดเสียงจะดังก้องกังวานที่ศูนย์กลางกาย ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 5. มาสวดทุกวันค่ะ ใจจะนิ่งแต่มีพลังอยู่กลางท้อง ยิ่งสวดเสียงจะดังก้องกังวานที่ศูนย์กลางกาย ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 6. มาสวดทุกวันค่ะ ใจจะนิ่งแต่มีพลังอยู่กลางท้อง ยิ่งสวดเสียงจะดังก้องกังวานที่ศูนย์กลางกาย ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 7. สาธุ ค่ะ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์สวดทุกวันเลยค่ะ

  ตอบลบ
 8. สาธุ นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ.

  ตอบลบ
 9. สาธุ นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.