แล้วความสุขที่แท้จริง คืออะไร... อยู่ที่ไหน... จะเข้าถึงความสุขได้อย่างไร


ที่จริงเรื่องนี้พระพุทธศาสนาของเรามีคำตอบอยู่แล้วว่า “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ  สุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบ ย่อมไม่มี” ซึ่งก็หมายความว่า ความสุขที่แท้จริง คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั่นเอง

ส่วนคำถามที่ว่า... ความสุขอยู่ที่ไหนนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมาก ได้บอกให้ทราบว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเรานี่เอง ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน และวิธีการเข้าถึงความสุขนั้น ทำไม่ยาก เพียงทำใจให้หยุด ให้นิ่ง ให้สงบ ด้วยการทำสมาธิ

นอกจากนี้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นคัมภีร์แม่บทของการปฏิบัติธรรม ก็ยังมีหลักฐานบันทึกไว้พอสรุปได้ว่า เมื่อทำสมาธิจนใจสงบแล้วจะมีปีติสุขเกิดขึ้น ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจะประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นตามลำดับของฌาน จนกระทั่งเข้าถึงความสุขที่สุดดังสภาวจิตของพระอรหันต์ที่ปราศจากอาสวกิเลสทั้งปวง

มีหลักฐานอื่น ๆ นอกจากนี้บ้างไหมว่า การทำสมาธิมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสุขจริง ๆ

มีแน่นอน มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า สมองมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน (Endorphine) ที่เรียกกันว่า “สารแห่งความสุข” ออกมาในขณะที่กำลังทำสมาธิ ซึ่งสารเอนดอร์ฟินนี้มีคุณสมบัติช่วยลดความเจ็บปวด คลายกล้ามเนื้อ คลายความเครียด ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุข

จากหลักฐานต่าง ๆ  ที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นได้ว่า ในตัวของมนุษย์ทุกคนมี  “กล่องความสุข” ที่บรรจุสิ่งล้ำค่าที่เรียกกันว่า  “ความสุข”  ที่มวลมนุษยชาติต่างพากันใฝ่หา

มนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเปิด “กล่องความสุข” ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ ทำสมาธิจนกระทั่งใจหยุด ใจนิ่ง จากนั้นเขาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการ แตกต่างไปจากความเพลิดเพลินที่มักเข้าใจกันไปว่า คือ ความสุข

Cr. สำนักสื่อธรรมะ
แล้วความสุขที่แท้จริง คืออะไร... อยู่ที่ไหน... จะเข้าถึงความสุขได้อย่างไร แล้วความสุขที่แท้จริง คืออะไร... อยู่ที่ไหน... จะเข้าถึงความสุขได้อย่างไร Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:56 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.