สมาธิ...มีประโยชน์อะไรอีก


การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข ผ่อนคลาย สดชื่น แจ่มใสแล้ว  ในปัจจุบันนี้ ผู้คนยังนิยมฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสติปัญญา และการรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก มีการวิจัยและการทดลองมากมายจากนักการศึกษา และจากวงการแพทย์ที่ชี้ให้เห็นว่า สมาธิทำให้คนฉลาดขึ้น ความจำดีขึ้น ช่วยลดและบรรเทาความเครียด ทำให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ช่วยรักษาโรคได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคผิวหนังอักเสบ ทำให้ผิวพรรณผ่องใส ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้มากขึ้น ยืดอายุผู้ป่วยโรคเอดส์ และช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานดีขึ้น เป็นต้น

ที่จริงแล้ว ประโยชน์ของการทำสมาธิ เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแสนนานแล้ว ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มาบังเกิด ก็มีฤๅษี ชีไพร และโยคีจำนวนมาก เห็นความสำคัญของการทำสมาธิและได้พากเพียรฝึกฝน จนทำให้มีฤทธิ์มากกว่าคนธรรมดา เช่น เหาะเหินเดินอากาศได้ แต่สมาธิของพวกฤๅษีจัดเป็นสมาธินอกพระพุทธศาสนา ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

นอกจากประโยชน์ที่ได้กล่าวถึงข้างบนนี้แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสรุปประโยชน์ของสมาธิไว้ในสมาธิสูตรด้วยว่า มี ๔ ประการ คือ

๑.     ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น

๒.     ทำให้ได้ญาณทัสสนะ ได้แก่ อิทธิวิธี ทิพพโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และทิพพจักขุ

๓.     ทำให้มีสติสัมปชัญญะ

๔.     ทำให้สิ้นอาสวกิเลส ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของสมาธิCr. สำนักสื่อธรรมะ
สมาธิ...มีประโยชน์อะไรอีก สมาธิ...มีประโยชน์อะไรอีก Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:57 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.