ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้


สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบกับพายุมรสุมพัดผ่านทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน ตามมาด้วยน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมทับบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชในหลายอำเภอ อาทิ อำเภอปากพนัง พรหมคีรี ทุ่งสง ชะอวด ลานสกา ฯลฯ ทำให้พี่น้องชาวไทยพากันส่งกำลังใจไปช่วยเหลือ และคณะสงฆ์ก็นับเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

มหาเถรสมาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มหาเถรสมาคมมีความห่วงใยพระภิกษุ และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จึงสั่งการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จากรายงานข่าวพบว่า วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง และสุราษฎร์ธานี จำนวนหลายพันวัดถูกน้ำท่วม พระภิกษุ-สามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารแก่พระภิกษุที่ประสบภัย อีกทั้งสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็จัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือบูรณปฏิสังขรณ์

มูลนิธิธรรมกายรวมพลังกัลยาณมิตรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ สํานักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีคณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดต่าง ๆ พร้อมใจกันบริจาคอาหารและสิ่งของเป็นจํานวนมาก อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง น้ำดื่มบรรจุขวด ฯลฯ
นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายยังจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ บริเวณสภาธรรมกายสากลด้านทิศเหนือ โดยมีพุทธศาสนิกชนจํานวนมากพร้อมใจกันไปร่วมพิธีตักบาตร อีกทั้งองค์กรสนับสนุนการตักบาตรพระทั่วโลกหรือเวิลด์ทรัพย์ (WorldSAF) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม สมาพันธ์ผู้นําชุมชนตําบลคลองสาม และองค์กรภาคีเครือข่าย ยังจัดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ๗๗๗ รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้โดยจัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตําบลคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ แห่ง ได้แก่ วันที่ ๑๖ มกราคม จัดที่หน้า อบต.คลองสาม, วันที่ ๑๘ มกราคม บริเวณโรงเรียนดวงพร, วันที่ ๒๑ มกราคม หน้า Big C คลองสาม, วันที่ ๒๒ มกราคม บริเวณหมู่บ้านวรารักษ์ คลองสาม, วันที่ ๒๕มกราคม ตลาดไอยรา, วันที่ ๒๘ มกราคม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ คลองหลวง และวันที่ ๒๙ มกราคม ที่คลองหลวงเมืองใหม่

มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมกายได้เป็นสื่อกลางนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ และได้ส่งมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่าหมื่นชุด โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด โดยมีคณะสงฆ์จากธุดงคสถานนครธรรมเป็นผู้แทนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามอําเภอต่าง ๆ ที่ประสบความเสียหายอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม เป็นต้นมา อาทิ  ที่หมู่ ๘, ๑๑ ตําบลช้างซ้าย อําเภอพระพรหม ชุมชนวัดโทเอก อําเภอพรหมคีรี และชุมชนกรุงชิง อําเภอนบพิตํา รวม ๙๕๐ ครัวเรือน, บ้านควนป้อม บ้านท่ามุด ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด รวม ๓๐๐ ครัวเรือน, ตําบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติรวม ๔๐๐ ครัวเรือน, บ้านท้ายทะเล ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ รวม ๓๕๐ ครัวเรือน, บ้านคลองกระบือ ตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง รวม ๒๕๐ ครัวเรือน, บ้านท้ายทะเล หมู่ ๔ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ รวม ๒๐๐ ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ตําบลปากแพรก อําเภอปากพนัง รวม ๑๐๐ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนวัดบางคุระ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากพนัง รวม ๑๕๐ ครัวเรือน, บ้านปากบางกลม หมู่๔ ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด รวม ๑๕๐ ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนวัดทางพูน หมู่๔ ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม ๑๕๐ ครัวเรือน, บริเวณโรงเรียนวัดกลาง ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๘๐ ครัวเรือน ฯลฯ ปัญหาอุทกภัย หรือ น้ำท่วม นับเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาชนมากมายต้องประสบความท้อแท้สิ้นหวัง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้คนไม่น้อยต้องสิ้นเนื้อประดาตัว ทรัพย์สินสูญหายไปกับสายน้ำเพียงชั่วข้ามคืน ทว่าท่ามกลางความสูญเสียยังมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมายภายใต้คําว่า ธารน้ำใจที่หลั่งไหลไปช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในส่วนของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ที่ต่อให้มวลน้ำมากมายมหาศาลขนาดไหน ก็คงไม่อาจท่วมท้นธารน้ำใจและพลังแห่งความรักความปรารถนาดีที่เราชาวไทยมีต่อกันได้ จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
  

  Cr. อัญชลี เรืองจิต 
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้ ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 21:11 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.