โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๕


แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางไกลฉันใด ความเป็นพหูสูตก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตฉันนั้น(มงคลชีวิต ๓๘ ประการ ฉบับทางก้าวหน้า : มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต)

การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมนิทรรศการ ทางก้าวหน้าครั้งที่ ๑ โดยชมรมพุทธศาสตร์ ๖ สถาบันร่วมกันจัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.. ๒๕๒๕ ด้วยมองเห็นว่า มงคลชีวิต ๓๘ ประการเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและมีคุณค่ามากถ้าหากนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

ในการจัดสอบครั้งแรกนั้น รับสมัครเฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๐ โรงเรียน โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ ๒ คน ในครั้งนั้นมีผู้เข้าสอบถึง ๑๙๑ ทีม รวม ๓๘๒ คน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในพระพุทธศาสนาของเยาวชนไทย

ในการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการได้ขยายขอบเขตของการสอบออกไปในระดับมัธยมทั่วประเทศเป็นครั้งแรก โดยจัดเป็นทีม ทีมละ ๒ คนเหมือนเดิม ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบถึง ๖๐๘ ทีม เป็นจำนวน ๑,๒๑๖ คน จาก ๒๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ

จากวันนั้นถึงวันนี้ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เดินทางมาถึงครั้งที่ ๓๕ แล้ว โดยรูปแบบการจัดสอบในปัจจุบันมีการจัดสอบตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และครูอาจารย์ การจัดสอบเริ่มต้นจากรอบคัดเลือก คือ โรงเรียนจัดสอบภายในโรงเรียนตัวเองด้วยระบบสอบปกติ โดยใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบ หรือสอบผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โครงการ จากนั้นเป็นการสอบระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศตามลำดับ และทุก ๆ ปีจะมีการมอบโล่ มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์

ในการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๕ นี้ มีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศกว่า ๒ ล้านคน จาก ๗,๔๔๗ โรงเรียน และมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชาติ เป็นจำนวนกว่า ๔,๐๐๐ คน จัดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานเปิดการสอบ และให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ทุกคน

การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความเมตตาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสานงานการศึกษาซูเปอร์ไวเซอร์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มองเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อนำเอาไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการใช้ชีวิต เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและดี มีคุณภาพที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ อบอุ่น เกื้อกูล และปลอดภัย เพราะเราไม่สามารถเป็นคนดีคนเดียวในสังคมได้ ผู้คนรอบตัวเราต้องเป็นคนดีไปพร้อม ๆ กัน เราจึงจะมั่นใจได้ว่า เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สงบ และปลอดภัยอย่างแท้จริงCr. รัตนา อรัมสัจจากูล 
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๕ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๕ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:04 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.