บรรเทาภัย ปกป้องไทย ด้วยพลังบุญ


ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ไม่ว่าแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ เป็นประดุจสัญญาณเตือนว่า โลกกําลังก้าวไปสู่ยุคเสื่อมลงทุกที  ภัยเหล่านี้นอกจากเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ทางพระพุทธศาสนายังกล่าวว่าเกิดจากกิเลสของมนุษย์ด้วยคือ ถ้ามนุษย์หนาไปด้วยราคะ โลกจะฉิบหายด้วยน้ำ ถ้ามนุษย์หนาไปด้วยโทสะ โลกจะฉิบหายด้วยไฟ ถ้ามนุษย์หนาไปด้วยโมหะ โลกจะฉิบหายด้วยลม

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ในอดีตกาลพุทธศาสนิกชนจะพากันนุ่งขาวห่มขาว เข้าวัดทําบุญ สําหรับในยุคปัจจุบัน เราควรนําภูมิปัญญาชาวพุทธนี้มาประยุกต์ใช้ในเชิงป้องกัน โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพิบัติขึ้นเสียก่อน ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะก่อให้เกิดพลังบุญมาบรรเทาและปกป้องเภทภัยแก่ บ้านเมืองของเราก็คือ การทําบุญตักบาตรครั้งใหญ่กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจํา

ตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกําแพงเพชรร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดกําแพงเพชรจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเชียรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกําแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพัฒนราษฎร์บํารุง เป็นประธานสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และดร.เทิดศักดิ์  ปัญญาจิราธิวัฒน์  ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกําแพงเพชร เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นางสาวปราณี สัตยประกอบ
ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ปีที่ ๔ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้  พิธีตักบาตรครั้งนี้มีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ (ในขณะนั้น) เป็นประธานสงฆ์  นางสาวปราณี   สัตยประกอบผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
บรรเทาภัย ปกป้องไทย ด้วยพลังบุญ บรรเทาภัย ปกป้องไทย ด้วยพลังบุญ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 21:49 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. สั่งสมบุญมาก ๆ คนมาก ทำบ่อย ๆ
    ลดภัยร้ายทั้งหลายได้

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.