วันรวมพลังเด็กดี V – Starผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘


Let’s  change  the  world.
เราจะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กัน
We  have  to  do  it  the  easy  way  and  relax.
จะต้องทำอย่างง่าย ๆ และผ่อนคลาย
Let’s  come  together  to  change  the  world.
เรามารวมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้


นี้คือส่วนหนึ่งของบทเพลง Change the World ซึ่งเป็นบทเพลงที่เด็กดี V-Star นับล้านคนร่วมกันร้องดังกึกก้องทั่วลานธรรม ในวันรวมพลังเด็กดี V–Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกของทุกปี
โครงการเด็กดี V-Star
ถือกำเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยมุ่งหวังจะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โดยผ่านบทฝึกในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรมและคุณธรรมในใจของผู้นำเยาวชนต้นแบบได้อย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม คุณธรรม ความดี แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สู่เพื่อนเยาวชนและคนรอบข้าง ตลอดจนกระทั่งสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปดังโอวาทของหลวงพ่อธัมมชโยที่เคยให้ไว้ว่า ศีลธรรมเสมือนรากแก้วของชีวิต เด็กดีV-Star จะต้องตื่นตัวขึ้นมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก และต้องพร้อมจะนำโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้
ทุก ๆ ปีในช่วงเดือนธันวาคม ณ วัดพระธรรมกาย จะมีการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้น ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดีที่จะมารวมกันนับล้านดวง เพื่อมาตอกย้ำอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของผู้นำเยาวชนตัวน้อย แต่มีหัวใจที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลก
คืนวันที่ ๑๓ ถึงเช้าวันที่ ๑๔ รถจากทุกจังหวัดทั่วไทยมุ่งสู่วัดพระธรรมกาย เพื่อพาเด็กตัวน้อย ๆ หัวใจเกินร้อย ไปเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ โดยการนำของคุณครูผู้เป็น
แสงสว่างและเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เพราะรู้ว่าลูกศิษย์ทุกคนเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ และลูกศิษย์เหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่จะช่วยกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินไทยด้วย  ความดีและความสามารถทั้งหมดที่มี ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้น เราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้
เช้าวันงาน 
เด็กดี V-Star ต่างเดินทางไปพร้อมเพรียงกัน ช่วงสายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ชมนิทรรศการความจริงหลังความตาย ภาพยนตร์แอนิเมชัน ๓ มิติ และเข้าร่วมกิจกรรม V-Star Activities Complex ซึ่งแต่ละจุด พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่ใจดี และ V ต่าง ๆ ล้วนทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย แรงใจ แรงปัจจัย จัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งเราเชื่อว่า ทุกความทุ่มเทที่ทำด้วยหัวใจเกินร้อยนี้ ทุกฝ่ายจะสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยใจ  
ในส่วนของนิทรรศการนั้น ทางผู้จัดทำแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น ๔ โซน คือ โซนพุทธะ โซนนรก โซนสวรรค์ และโซนสมาธิ ซึ่งแต่ละโซนล้วนสร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย เพราะทุกอย่างล้วนสรรค์สร้างออกมาอย่างดีที่สุดด้วย ๒ มือ กับ ๑ ใจใส ๆของทีมงานพุทธศิลป์ที่เตรียมงานกันตลอดทั้งปี เพื่อให้ทุกคนได้มาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตในวันนี้  
ไฮไลต์ของงานครั้งนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน ๓ มิติ เรื่อง ICU ๗ วัน หลังความตาย ภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากทำให้เรารู้ว่า ชีวิตหลังความตายยังไม่จบแล้ว ยังประกอบด้วยแง่คิดและความบันเทิง ที่ถูกอกถูกใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย
สำหรับ V-Star Activities Complex ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ความอิ่มอร่อย ฐานกิจกรรม และจุดแลกรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ก็มีอยู่ถึง ๑๕ Complex ทั้งที่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ๒ ชั้น งานนี้เรียกได้ว่าพี่ ๆ V ทั้งหลายคัดสรรของขวัญที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศและทั่วโลกมามอบให้เด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากของขวัญมาตรฐานที่เด็ก ๆ ทุกคนได้รับเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านอาหาร ขนม น้ำดื่ม ชนิดที่ว่าอิ่มแล้วอิ่มอีก ทั้งอิ่มทั้งอร่อยกันทุกคน 
ในช่วงบ่าย
มีการสัมมนาเทิดพระคุณครูและมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่คุณครูทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันตลอดมา ส่วนเด็กดี V-Star มีการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ด้วยการสอบข้อเขียนประเมินมาตรฐาน ศีลธรรม และความรู้ทางพระพุทธศาสนา (ข้อสอบแบบอัตนัย)
กิจกรรมภาคเย็น
มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดสรรเสริญพระคุณครู ปฏิญาณตน และพิธีมอบทุน ต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งการเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ๑๐๐,๐๐๐ ทุน ปิดท้ายด้วยการชมพลุรวมพลังเด็กดี      V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยความเบิกบาน
ทุกกิจกรรมในวันนี้ มี V-Guide, V-Cheer, Staff ต้อนรับบริการ และทุก ๆ คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การเดินทางไปร่วมงาน การร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม จนกระทั่งเดินทางกลับ ชนิดที่ว่าเดินไปทางไหนก็อบอุ่นใจ เพราะมีกันและกันตลอดเวลา
ทุกแรงกาย แรงใจ ทุกภาคส่วน ทุกกิจกรรมที่ร่วมกันทำและสรรค์สร้าง เป็นเพราะเราต้องการสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี รักบุญ กลัวบาป เพราะเราทุกคนล้วนตระหนักดีว่า เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า อนาคตพระพุทธศาสนา อนาคตประเทศไทย อนาคตของโลกใบนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเหล่านี้
อนุโมทนาบุญกับเด็กดี V-Star และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ด้วยหัวใจ ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจที่ต้องการฟื้นฟูศีลธรรมโลก..Cr. รัตนา อรัมสัจจากูล
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันรวมพลังเด็กดี V – Starผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘ วันรวมพลังเด็กดี V – Starผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 09:26 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.