ปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๙


ตื่นเต้น คือความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙ ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๗ สหรับผู้ใหญ่ ถ้าย้อนไปวัยเด็กแล้วได้มีโอกาสไปร่วมงานเช่นเดียวกับเด็กดีวีสตาร์นับแสนนับล้านคนจากทั่วประเทศที่มารวมพลังในวันนี้คงรู้สึกตื่นเต้นไม่ต่างกัน แม้จะผ่านวัยเด็กมานานพอสมควรแต่ความรู้สึกแบบเด็ก ๆ ยังเต้นตึกตักตามจังหวะหัวใจ และคิดว่าผู้ใหญ่ทุก ๆ คนที่มีโอกาสไปร่วมงานคงคิดเห็นคล้ายกัน ให้ตาม V-Star Activity Complex ลานบุญมหัศจรรย์สำหรับผู้นำความดี มีผู้ใหญ่จำนวนมากมาออกบูธในนามผู้ใหญ่ใจดี นำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวนานาชนิดมาแจก และสนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กดีวีสตาร์ที่เข้าร่วมฐานกิจกรรม UG5 (Universal Goodness 5) ซึ่งเป็นฐานกิจกรรมพัฒนานิสัยและศีลธรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเกมรับรางวัลอย่างสนุกสนาน สร้างความสุขให้เด็กและผู้ใหญ่ที่ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์

ตื่นตาตื่นใจกับมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ปีนี้ เด็กดีวีสตาร์ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นภายในสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ได้ชมนิทรรศการ ความลับของชีวิต The Secrets of  Life”  นิทรรศการ ๕ มิติ สู่พุทธกาลครั้งแรกของโลกที่จัดขึ้นอย่างอลังการด้วยแสงสีเสียงตระการตาเสมือนจริง สอดแทรกความรู้ในพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจและปลูกฝังเรื่องบุญบาปได้อย่างแยบยล ส่งผลให้อยากทำความดี ละเว้นจากบาปอกุศลทุกชนิด  นิทรรศการแบ่งเป็นโซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด เพื่อให้ผู้ชมร่วมไขปริศนาชีวิตมนุษย์ว่า คนเราเกิดมาทำไม? ตายแล้วไปไหน? อะไรคือเป้าหมายชีวิต? นับได้ว่าเป็นนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และตระการตามากที่สุดนิทรรศการหนึ่งในประเทศไทย และภายในงานยังตื่นตะลึงกับภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ ที่เปิดฉายพร้อมกันถึง ๑๐ โรง สร้างความประทับใจให้เด็กดีวีสตาร์และผู้มาร่วมงานอย่างทั่วถึง ซึ่งในภาคสายของงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ยังมีการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๓ รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยมีผู้ร่วมสอบรอบชิงชนะเลิศกว่า๓,๐๐๐ คน

วันรวมพลัง  ร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก

นอกจากความสนุกสนานและการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ภายในงานเด็กดีวีสตาร์ยังได้ร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก โดยภาคบ่ายมีการสอบข้อเขียน ร่วมพิธีอาราธนาศีลและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และพระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร ที่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้มีการสัมมนาเทิดพระคุณครูด้วย จากนั้นเด็กดีวีสตาร์ได้แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลกในภาคเย็น

มาร์ชชิ่งความดี  ทางลัดสู่ความดีสากล...

ความเป็นระบบระเบียบของเด็กดีวีสตาร์จำนวนมากที่แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ตามธงสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ระบบหมู่มาร์ชชิ่งความดี สร้างความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ ภายใต้บทฝึกเดียวกันของเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศได้สร้างพลังแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการฝึกมาร์ชชิ่งความดีในสถานศึกษาเพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ ให้แก่เยาวชน อันได้แก่การสร้างนิสัยรักความสะอาด  ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และการฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ

เด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผู้มีหัวใจดวงเดียวกัน

“...เราคือเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the World...” ประโยคสั้น ๆ ที่เด็กดีวีสตาร์ร่วมประกาศก้องก่อนขับร้องบทเพลง Change the World  รวมถึงการร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงถึงจิตใจอันงดงาม เสียสละ และมีศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนเริ่มพิธีกรรมสำคัญเด็กดีวีสตาร์ได้นั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อทัตตชีโว วัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ในพิธี ด้วยความสงบ สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธี

งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙ ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติและผู้นำทางศาสนาในประเทศและต่างประเทศไปร่วมเป็นประจักษ์พยานสำคัญ และเป็นผู้แทนประกอบพิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิและมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้ทำหน้าที่ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

V-Star  Change the World

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙ เป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง บนเส้นทางแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก พลังของเยาวชนนับล้านคนจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นเด็กดีของประเทศชาติและของโลกสืบต่อไป  ขอเพียงวีสตาร์ทุกคนมุ่งพัฒนาฝึกฝนตนเองให้เป็นเยาวชนต้นแบบ เป็นผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ร่วมทำให้ยุคนี้เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่แท้จริง เพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้ปรากฏด้วยพลังของเด็กดีวีสตาร์ ดังประโยคที่ร่วมกันประกาศว่า... เราคือเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the World

หลากหลายกำลังใจเมตตามอบให้ V-Star 9

พระพรหมเมธี  กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔, (ธ)
โฆษกมหาเถรสมาคม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระพรหมดิลก   กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระพรหมสิทธิ  เจ้าคณะภาค ๑๐
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระพรหมเสนาบดี  รองเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระราชเมธี  รองเจ้าคณะภาค ๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระราชสิทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดเนินพระ
จังหวัดระยอง

Honourable  Guests’ Impression

คุณพ่อแองเจิล ลัคคามีโอ
พระอัครมุขนายกแห่งจาโร
ประเทศฟิลิปปินส์
นายจาลา นัท คานาล
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓๕
(อดีตนายกรัฐมนตรี) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลCr. แป้นแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๙ ปรากฏการณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๙ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 08:51 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.