ยิ่งให้ สมบัติใหญ่จะหลั่งไหลมา


ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างหนักในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เป็นสัญญาณว่า ฤดูฝนปีนี้เริ่มขึ้นแล้ว และเนื่องจากภัยแล้งอันยาวนาน ทำให้หลายพื้นที่ไม่ได้เตรียมรับมือกับเหตุน้ำท่วมเฉียบพลัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนหลายแห่ง แม้ในสมรภูมิชีวิตของเราก็เช่นกัน ตลอดชีวิตเราต้องซ้อมรบเอาไว้ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น การจะรู้แพ้ รู้ชนะให้ดูกันที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะละโลก

ชีวิตต้องผ่านการหล่อหลอมให้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ให้สมบูรณ์ด้วยการสั่งสมบุญ ด้วยการให้ทานเป็นเบื้องต้น จึงจะมั่นใจได้ว่าทั้งภพนี้และภพหน้าเราจะมีความสุข เพราะยิ่งให้ สมบัติใหญ่จะยิ่งหลั่งไหลมา เหมือนสายน้ำฝนที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ถ้าเราฝึกฝนอบรมตนดีแล้ว จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง เมื่อภัยมาก็ยิ้มสู้ได้ก้าวข้ามโลกนี้ไปอย่างมีชัยชนะ จะคว้าธงชัยของชีวิต เป็นผู้มีปีติสุขเป็นรางวัล


นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ที่ถนนกลางเมืองขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ในโอกาสนี้ นอกจากพิธีตักบาตรแล้ว ยังมีพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งส่งความช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีมอบทุนการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมแก่นักเรียนที่เรียนดีมีคุณธรรม ในนามหลวงพ่อธัมมชโย

ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป บริเวณถนนผากอง สี่แยกข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ทหาร ตำรวจ และประชาชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีการให้ความช่วยเหลืออย่างตลอดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป บริเวณริมชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระครบ ๑๐๒ ปี โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ นางสาววรรณภา วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย

Cr. อัญชลี เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ยิ่งให้ สมบัติใหญ่จะหลั่งไหลมา ยิ่งให้ สมบัติใหญ่จะหลั่งไหลมา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:32 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.