Help for Nepal บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล


ข่าวใหญ่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา คือ ข่าวแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล ซึ่งถือเป็นข่าวที่สร้างความสลดและห่วงใยแก่ชาวโลก  โดยเฉพาะชาวพุทธที่ถือว่าประเทศเนปาลเป็นดินแดนแห่งการบังเกิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก ทั้งนี้มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยการนําของหลวงพ่อธัมมชโย ได้ส่งความช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ แม้กระทั่งการฟื้นฟูด้านจิตใจด้วยการนําสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อการเยียวยาและเป็นกําลังใจแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้พวกเขามั่นใจว่ายังมีพวกเราที่คอยยืนหยัดเคียงข้างเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนเป็นปกติต่อไป

ธรณีพิโรธ ภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๑.๕๖ น. (เวลาในประเทศเนปาล) หรือ ๑๓.๑๑ น. (เวลาในประเทศไทย) ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวแมกนิจูด ๗.๘ ที่ประเทศเนปาล มีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ ๘๑ ปี ของเนปาล ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า ๘,๐๐๐ คน บาดเจ็บประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ ,๐๐๐,๐๐๐ คน ขาดแคลนน้ำและอาหารประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘) และต่อมายังเกิดแผ่นดินไหวแมกนิจูด ๗.๓ อีกครั้ง ในวันที่๑๒ พฤษภาคม

มูลนิธิธรรมกายได้ส่งทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีพระอาจารย์ถาวร ถาวโร เป็นหัวหน้าทีมนําทีมงานลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือวัดและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติด้วยการตั้งโรงทานประกอบอาหารแจกผู้ประสบภัยวันละ ๒ มื้อ มอบน้ำดื่มหลายแสนลิตร มอบถั่ว น้ํามันทําอาหาร สบู่อาบน้ํา สบู่ซักผ้า ตั้งจุดพยาบาล สร้างห้องสุขา มอบเต็นท์ ผ้าห่ม พลาสติกปูรองนอน ฯลฯ

นอกจากนี้ มูลนิธิธรรมกายส่งถุงยังชีพไปยังประเทศเนปาลด้วย โดยในถุงประกอบด้วยหน้ากากปิดจมูกสําหรับกันฝุ่น ยาสามัญประจําบ้าน (ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย) น้ำตาล โปรตีนธัญพืช ข้าวหอมและกับข้าวพร้อมรับประทาน เวเฟอร์ บิสกิต เป็นต้น

ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ

พระอาจารย์ถาวรกล่าวว่า เราหมุนเวียนเดินทาง ไปช่วยเหลือชาวบ้านในที่ต่าง ๆ เช่นที่ Lalitpur, Kirtipur, Khokana, Rasuwa, Thecho, Bungamati, Thasi,Thaiba, Khumbari, Badegue, Hadegue, Dhading, Dharmasthali, Sunakothi และขยายโรงทานไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ที่สําคัญคือ เราได้ช่วยเยียวยาจิตใจของพี่น้องชาวเนปาลด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรม นํานั่งสมาธิ และประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวเนปาล

นอกจากทีมงานจากมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ยังมีทีมอาสาสมัครชาวเนปาลที่เคยบวชในโครงการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐ รูป และคณะครู นักศึกษา V-Star เนปาล ที่เคยผ่านการอบรมโดยการแนะนําของกัลยาณมิตรพรสรร กําลังเอก มาสมทบอีกด้วย รวมยอดทีมงานอาสาสมัครเกือบ ๑๐๐ คน โดยตั้งชื่อทีมงานว่า ทีมบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ มูลนิธิธรรมกาย (Dhammakaya Disaster Relief and RehabilitationTeam)

จุดโคมสันติภาพ เพื่อส่งสันติสุข

หลังจากลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ และจุดโคมสันติภาพ เพื่อส่งสันติสุขแก่ประชาชนเนปาลที่วัด Swayambhunath นครกาฐมาณฑุ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตไทย อาทิ พระวิเทศโพธิคุณ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ  พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ คณะสงฆ์นานาชาติและชาวเนปาลกว่า ๒๐๐ รูป/คน เข้าร่วมพิธี

พิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นเนปาล โดยพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ จุดเทียนที่อัญเชิญแสงสว่างมาจากใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ในเวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ ๑พระสงฆ์ไทย ลําดับที่ ๒ พระสงฆ์เนปาล ฝ่ายเถรวาท ลําดับที่ ๓ พระลามะมหายาน ลําดับที่ ๔ พระอานี (ลามะผู้หญิง) ลําดับที่ ๕ นักบวชทิเบต ผู้หญิงชาวอเมริกัน

จากนั้น พระสงฆ์นานาชาติร่วมกันจุดโคม และอธิษฐานจิตให้สันติสุขกลับคืนมาสู่ประเทศเนปาล

ขอแสดงความห่วงใย
ขอให้สุขสงบร่มเย็น

ในนามของเหล่าพุทธบริษัทแห่งวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตร และผู้นําบุญทั้งหลาย ขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิดจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายและขอน้อมจิตอธิษฐาน อาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทุก ๆ พระองค์ ตลอดจนบารมีธรรมแห่งมหาปูชนียาจารย์  อันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นต้น ได้โปรดส่งผลดลบันดาล อภิบาล ปกป้อง คุ้มครองและรักษา ให้แผ่นดินเนปาลกลับคืนสู่สภาวะปกติ ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น และเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่ให้อนุสติเกื้อกูลแก่เหล่ามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้เข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์จากการเข้าถึงธรรมกายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญ

Cr. พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
ภาพ : วัลลภ เกียรติจานนท์
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
Help for Nepal บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล Help for Nepal บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:03 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.