แสงสว่างแห่งมาฆปุรณมี แสงแก้วมณีแห่งความเคารพรักในพระพุทธศาสนา


๔๗ ปีแล้ว ที่ดวงประทีปแห่งมาฆปุรณมีส่องประกายวูบไหว ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่างกันตรงที่ เมื่อ ๔๗ ปีก่อน (พุทธศักราช ๒๕๑๓) แสงแห่งมาฆประทีปในวันนั้นวูบไหวท่ามกลางทุ่งนาฟ้าโล่งอันเงียบสงบ สว่างโชน พร้อมมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธัมมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหมู่คณะ ในการที่จะนำแสงสว่างแห่งวิชชาธรรมกาย วิชชาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถูกค้นพบโดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ให้แผ่ขยายไปทั่วโลก

จนกระทั่งแสงสว่างที่ถูกจุดขึ้นในครั้งนั้นได้เปล่งประกายบรรเจิดขึ้นพร้อมกับเส้นทางสายใหม่ของชีวิตใครต่อใครนับเท่าทวีคูณ จากร้อยมาพัน นับหมื่น นับแสน และนับล้านคนในปัจจุบัน จวบจนเข้าสู่ยุคแห่งพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ย้อนไปกว่า ๒,๖๐๐ ปีก่อน ในวันเพ็ญเสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน ๓) ค่ำคืนนั้นเป็นวันแห่งการรวมกันของพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย ทุกรูปล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญา ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาประทานการบวชให้

คำว่า “การมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย” นั้น นัยหนึ่งก็แฝงไว้ซึ่งความหมายแห่งความเคารพ รัก บูชา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เมื่อบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรำลึกนึกถึงการโคจรมาแห่งพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดา จึงเดินทางมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย แต่บังเกิดขึ้นด้วยหัวใจแห่งความเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพรัก อาจกล่าว ได้ว่า นี้คือวันแห่งความรักที่มีต่อบรมครูของเหล่าชาวพุทธทั้งหลายก็ได้


การรวมกันในครั้งนั้น นับเป็นการรวมกันของยอดขุนพลแก้วแห่งกองทัพธรรม ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันตสาวกที่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นจำนวน ๑,๒๕๐ รูป แห่งประวัติศาสตร์ในการรับสนองนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์โดยมีหัวใจแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ ๑. ให้ละจากความชั่วทั้งปวง ๒. การยังกุศลให้ถึงพร้อม ๓. การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

จากการทำหน้าที่สนองนโยบายของพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ในวันนั้น ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างขวางและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
วันมาฆบูชาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ซึ่งในวันนี้มีพุทธบุตรทุกนิกายจากทั่วโลก และองค์กรพุทธจากกว่า ๔๐ ประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนี อิตาลี ลาว เมียนมา กัมพูชา ศรีลังกา เนปาล สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน มองโกเลีย เป็นต้น มาประชุมรวมกัน ณ วัดพระธรรมกาย รวมถึงได้รับความสนใจจากสำนักข่าวและสื่อมวลชนจากหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศมาทำข่าวการสร้างมหากุศลของชาวพุทธในครั้งนี้กิจกรรมวันมาฆบูชาภาคเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. มีพิธีตักบาตรพระภิกษุกว่า ๓,๐๐๐ รูป บริเวณลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ ในภาคสาย เวลา ๐๙.๓๐ น. สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสว่าง ทำใจให้ผ่องใสตามหลักคำสอนแห่งพระพุทธองค์ และในภาคบ่ายมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๕ และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ ๑๑ในภาคค่ำเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป สาธุชนนับแสนจากหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาทั่วโลกได้ร่วมกันจุดประทีปนับแสนดวง เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้าผ่านพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกร่วมกันถ่ายทอดภาพแห่งความสว่างไสวของ ดวงประทีปนับแสนดวงอันเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันมาฆบูชาในครั้งนี้ นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท ที่เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปึกแผ่นเป็นแก่นสารเมื่อใด พระพุทธศาสนาย่อมเกรียงไกร สว่างไสวมั่นคงไปทุกทิศ๔๗ ปี ที่แสงแห่งประทีปโชนแสง ณ ท่ามกลางลานธรรม เป็นเครื่องตอกย้ำความเคารพรักศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธศาสนา และมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้อบรมพร่ำสอน นำธรรมะแห่งพระบรมศาสดามาชี้แนะให้เราได้เดินทางถูก ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานหนึ่งในคำอธิษฐานที่พวกเราอธิษฐา ในใจเบื้องหน้าดวงประทีปอันสว่างไสว มุ่งตรง บูชาแด่พระรัตนตรัย ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ ก็คือ ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ปราศจากภัยพาล ขอให้แสงแห่งบุญนี้เป็นดุจแสงอันทรงฤทธิ์ ที่กำจัดความมืดมิดในใจทั้งปวงได้ ประดุจแสงแห่งพระจันทร์วันเพ็ญ ที่สามารถกำจัดความมืดแห่งรัตติกาลไปได้ ฉันนั้น ขอความสำเร็จอันอัศจรรย์จงบังเกิดแก่ทุก ๆ โครงงานเพื่อการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้แก่โลกของหลวงพ่อธัมมชโยผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งหลายโดยเร็วพลันด้วยเทอญ


Cr. ธมฺมวชฺโช นามะ
วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
แสงสว่างแห่งมาฆปุรณมี แสงแก้วมณีแห่งความเคารพรักในพระพุทธศาสนา แสงสว่างแห่งมาฆปุรณมี แสงแก้วมณีแห่งความเคารพรักในพระพุทธศาสนา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.