ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี


ธรรมชาติของใจมนุษย์  มักคิดไปในเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย  จนแทบไม่เคยมีภาวะที่ปลอดความคิดเลย

การบวชพระเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองมาสู่ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี (infinity)  เพราะเพศสมณะเอื้ออำนวยต่อการทำใจให้ปลอดความคิดง่ายกว่าเพศฆราวาส  เนื่องจากได้ออกจากเครื่องพันธนาการ เช่น การครองเรือน  อีกทั้งยังได้ทำกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลถึง ๒๒๗ ข้อ  และได้ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมจะทำให้ผู้บวชเข้าสู่ภาวะที่ปลอดความคิด  จนทำให้ความรู้สึกที่ติดอยู่กับร่างกายอันตรธานหายไป เกิดความโปร่ง โล่ง เบา ไม่มีตัวตน  จากนั้นก็จะเห็นแสงสว่างภายใน เป็นภาวะที่หลับตาแล้วไม่มืด  แต่กลับสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน เป็นความสว่างที่ไม่แสบตา ที่เห็นแล้วมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก และเมื่อมองผ่านแสงสว่างเข้าไป จะมีภาพในใจให้ดู เป็นภาพที่สวยกว่ารัตนชาติใด ๆ ในโลก  เพราะรัตนะเหล่าใด...ก็ไม่งามเท่าพระรัตนตรัยภายใน  จากนั้นก็จะเข้าไปสู่ทะเลแห่งความรู้อันไม่มีขอบเขต เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิต เป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ที่ทำให้เราหมดกิเลส

นี่แหละ...เป็นเหตุผลที่เจ้าชายสิทธัตถะยอมสละตำแหน่งรัชทายาทของกรุงกบิลพัสดุ์ออกบวช หรือแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้ง ๔ ที่มีสมบัติอันมหาศาล ก็ยังยอมสละราชสมบัติทั้งหมดออกบวช  เพราะพระองค์ทรงรู้ว่า สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถดับทุกข์อันแท้จริงได้เลย...

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:12 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.