ข้อดีของการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราเป็นคนช่างสังเกต เมื่อสังเกตก็จะพบว่า ผลการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวหน้าเพราะอะไร เราจะรู้ว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไร นั่งไม่ดีเพราะอะไร เราวางใจอย่างไร

เราไม่ควรคิดว่า บันทึกทุกวัน ผลที่ออกมาก็เหมือน ๆ กันจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องบันทึก ซึ่งความจริงแล้ว วันแรก ๆ อาจจะสังเกตไม่ออก แต่ถ้าบันทึกเรื่อย ๆ ความช่างสังเกตจะค่อย ๆ เกิดขึ้นจากการสั่งสม หากทำบ่อย ๆ ก็จะเป็นอัตโนมัติ แล้วจะสังเกตพบความบกพร่องของตัวเองได้ชัดเจน จนสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติธรรมได้ดี แล้วสุดท้ายก็จะพบช่องทางแห่งความสำเร็จ

ดังนั้น... เราจึงไม่ควรดูเบาในเรื่องการบันทึกผลของการปฏิบัติธรรม เพราะหากเราดูเบาเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็จะทำให้เราไม่ตระหนักจนไม่บันทึกอีก แล้วสุดท้ายผลดี ๆ ก็จะไม่มาสู่ตัวเรา ผลการปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร...

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
ข้อดีของการบันทึกผลการปฏิบัติธรรม ข้อดีของการบันทึกผลการปฏิบัติธรรม Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:19 Rating: 5

5 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.