ทำไม..การทอดกฐินถึงเป็นสุดยอดแห่งบุญ


บุญจากการทอดกฐิน  ถือเป็นสุดยอดแห่งบุญ เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยาก และมีข้อจำกัดหลายอย่าง คือ

๑. เป็น กาลทาน  คือ  ทำได้แค่ปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น  อีกทั้งต้องทำในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ ภายใน ๑ เดือน  นับจากวันออกพรรษา (ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ รวมเวลา ๒๙ วันเท่านั้น) คือ ถ้าเลยช่วงเวลาดังกล่าวไปแม้แต่เพียงวันเดียว  บุญที่จะทำนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นบุญทอดกฐินของปีนั้น

๒. เป็นบุญที่ ถูกจำกัดด้วยประเภทของทาน  คือ  ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น  จะถวายแบบเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่น ๆ ไม่ได้

๓. เป็นบุญที่ ถูกจำกัดด้วยคราว  คือ  แต่ละวัดจะรับกฐินและกรานกฐินได้ปีละครั้งเท่านั้น

๔. วัดที่จะรับกฐินได้นั้น  ต้องมีพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบอย่างน้อย ๕ รูป

๕. ในวันทอดกฐิน  พระภิกษุที่กรานกฐินจะต้องตัด เย็บ ย้อม (หรือรับผ้าจีวรสำเร็จรูปที่ทายก ทายิกาตัด เย็บ ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาถวายก็ได้)  เมื่อได้ผ้าจีวรมาแล้ว ก็ต้องกรานกฐินให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น

๖. เป็นบุญที่ ถูกจำกัดด้วยไทยธรรม  คือ  ของที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวนไตรจีวรเท่านั้น  นอกนั้นจัดเป็นบริวารกฐินทั้งหมด

๗. ารทำบุญทอดกฐินและการถวายผ้ากฐิน  เป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้นด้วยพระองค์เอง  คือ  ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบ ๓ เดือน  ซึ่งผิดกับการทำทานอย่างอื่น ที่ต้องมีทายกทายิกาทูลขอจากพระองค์ก่อน เช่น การที่มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขอจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้เกิดการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนขึ้น... 

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

ทำไม..การทอดกฐินถึงเป็นสุดยอดแห่งบุญ ทำไม..การทอดกฐินถึงเป็นสุดยอดแห่งบุญ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 22:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.