ทำบุญอัศจรรย์ ถึงจะได้สิ่งอัศจรรย์
บางคนทำสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่สำเร็จได้อย่างง่าย ๆ แต่บางคนแม้สิ่งเล็กน้อยและง่าย ๆ ก็ยังทำไม่สำเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะได้สร้างเหตุในอดีตชาติมาต่างกัน

คนที่ทำสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่สำเร็จได้อย่างง่ายดายนั้น  ต้องอาศัยบุญบารมีและดวงปัญญาที่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติในปริมาณที่มากพอ ทำให้ในชาตินี้มีพวกพ้อง บริวาร อำนาจ ทรัพย์สิน และมีคำพูดที่ทำให้คนเชื่อฟัง จนช่วยกันสนับสนุนให้สิ่งที่ยากสำเร็จได้โดยง่าย

ดังนั้น ให้เราภูมิใจเถิดว่า การบวชด้วยตัวเอง การชวนคนบวช และสนับสนุนการบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูปทั้งแผ่นดินที่เราทำไปนั้น เท่ากับเราได้สร้างเหตุอัศจรรย์ให้กับตัวเองไว้ในอนาคตแล้ว เพราะกว่าการบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป จะบังเกิดขึ้นได้นั้น เราต้องอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ดวงปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่พร้อมจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดตลอดเวลา จนท้ายที่สุด... งานบุญก็สำเร็จลุล่วงจนเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น คือ การบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ซึ่งถือได้ว่า เราเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่สถาปนาสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ ดังนั้น บุญที่เราได้จึงเป็นบุญอัศจรรย์ ซึ่งจะส่งผลให้เราได้สิ่งอัศจรรย์ที่ใคร ๆ คิดว่าเป็นไปไม่ได้ อย่างง่าย ๆ ...ในอนาคต


Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
ทำบุญอัศจรรย์ ถึงจะได้สิ่งอัศจรรย์ ทำบุญอัศจรรย์ ถึงจะได้สิ่งอัศจรรย์ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:22 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.