หากไม่ทำทาน.. จะมีสิทธิ์บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ไหม ?


ได้นะ... แต่ชีวิตก็ลําบากแบบสุด ๆ อย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลของพระโลสกติสสเถระที่อดีตชาติท่านเคยทํากรรมหนัก คือ ทําลายภัตตาหารของพระอรหันต์ ทําลายทานของชาวบ้าน ด้วยความอิจฉาและตระหนี่ หวงแม้กระทั่งของที่ไม่ใช่ของตัวเอง เมื่อตายจากชาตินั้น ท่านต้องไปตกนรกทุกข์ทรมานอย่างยาวนาน จากนั้นก็ไปเกิดเป็นยักษ์และสุนัขหลายร้อยชาติ และแต่ละชาติที่มาเกิดก็ต้องอดอยากมาก ๆ ไม่มีจะกิน ไม่เคยอิ่มเลยสักมื้อ แต่ละชาติได้กินอิ่มก่อนตาย เพียงแค่มื้อเดียวเท่านั้น และด้วยความที่อดอยากมากถึงขนาดนี้ จึงไม่มีทรัพย์ อาหาร หรือสิ่งของใด ๆ ที่พอจะให้ทานได้เลย

แม้ชาติสุดท้ายที่บารมีเพียงพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็ยังอด ๆ อยาก ๆ ไม่มีจะกิน ต้องเก็บเศษข้าวที่เขาทิ้งแล้วกับพื้นมากินทีละเม็ด แม้บวชแล้ว เวลาบิณฑบาต ก็ได้ข้าวต้มเพียงกระบวยเดียว ไม่เคยอิ่มเลยสักมื้อ จนกระทั่งวันที่จะนิพพาน พระสารีบุตรท่านมีจิตเมตตาคิดจะอนุเคราะห์ จึงพาพระโลสกติสสเถระไปบิณฑบาต แต่ปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลย จนสุดท้ายพระสารีบุตรต้องเอาบุญของท่านมาช่วย คือ บิณฑบาตมาให้ แล้วเอามือถือบาตรไว้ให้พระโลสกติสสเถระฉันในขณะที่ท่านอุ้มบาตรไว้ เพราะเกรงว่าด้วยวิบากกรรมทําลายลาภผู้อื่นและไม่มีโอกาสทําทานของพระโลสกติสสเถระ จะทําให้ภัตตาหารในบาตรหายไป ท่านจึงอิ่มเป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะนิพพาน

เมื่อเราอ่านเรื่องนี้แล้ว..คุณจะอยากเป็นแบบนี้หรือที่อด ๆ อยาก ๆ จนถึงนิพพาน หากมีสิทธิ์ที่จะเลือก ขอรวยและก็บรรลุธรรมง่าย ๆ แบบนางวิสาขา หรือท่านโชติกเศรษฐีไม่ดีกว่าหรือ ???Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ


หากไม่ทำทาน.. จะมีสิทธิ์บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ไหม ? หากไม่ทำทาน.. จะมีสิทธิ์บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ไหม ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:26 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

  1. ผมว่าพอมีสิทธิ์ แต่ลำบากหน่อย เพราะทานบารมี เป็นจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญบารมีอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น ถ้ามีทานคือมีบุญ เรื่องทรัพย์ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยาฯ ก็เหมือนมีปัจจัยสี่พร้อม จะสร้างบารมีให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ง่ายขึ้น

    ตอบลบ
  2. ผมว่าพอมีสิทธิ์ แต่ลำบากหน่อย เพราะทานบารมี เป็นจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญบารมีอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น ถ้ามีทานคือมีบุญ เรื่องทรัพย์ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยาฯ ก็เหมือนมีปัจจัยสี่พร้อม จะสร้างบารมีให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ง่ายขึ้น

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.