กระแสแห่งความดี

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ (เสื้อสีม่วง)
นายอำเภอบ้างโฮ่ง (ในขณะนั้น)
ประธานฝ่ายฆราวาส
โลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่พวกเราคิดกันแล้ว การกระทำของคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่กันคนละซีกโลก สามารถทำให้ผู้คนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งรับรู้ได้ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าหากเราทำความดีแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้ทั่วโลกรับรู้ได้เช่นกัน และสามารถขยายกระแสแห่งความดีไปทั่วทั้งโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่เกิดจากการทำทานเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยขจัดมลทินแห่งความตระหนี่ ความไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลใด ๆ ให้หมดสิ้นไประหว่างมวลมนุษยชาติด้วยกัน การทำทานจึงเป็นสิ่งดีงามที่ทุก ๆ คนบนโลกควรพร้อมใจกันลงมือปฏิบัติเพื่อตัวของเราเอง สังคม ประเทศชาติโลก และเพื่อสันติสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ปีที่ ๓ ณ ถนนลำพูน-ลี้อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอบ้านโฮ่ง (ในขณะนั้น) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญครบ ๙๗ ปีของอำเภอบ้านโฮ่ง รวมทั้งจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งส่งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า ๑๑ ปี

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
นายชัช กิตตินภดล (คนที่สองจากซ้าย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ในขณะนั้น)
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ปีที่ ๕ บริเวณถนนด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก-ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูวิสุทธิปัญญาสาร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ในขณะนั้น) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และเพื่อฉลองครบ ๑๐๐ ปีเมืองอุตรดิตถ์ รวมทั้งจะได้นำอาหารตักบาตรไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

ตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป ณ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในอำเภอสันป่าตอง มูลนิธิธรรมกาย คณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ และองค์กรภาคีในเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทรขันติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ทำบุญเมืองสันป่าตองครบ ๘๑ ปีและช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุดงคสถานล้านนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เทศบาลเมืองแม่โจ้และหน่วยราชการในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ สนามกีฬาอินทนิลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพระครูสถาพรพิพัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ในการตักบาตรครั้งนี้เพื่อเป็นกองทุนสร้างโรงพยาบาลสันทราย และกองทุนส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

Cr. อัญชลี เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่๑๖๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กระแสแห่งความดี กระแสแห่งความดี Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 11:19 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.