วิธีเพิ่มพูนความสามารถในการเปิดคลังสมบัติ

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จังหวัดตาก

ผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนหนึ่งกลาวไว้ว่

หากคุณตองการเป็นนักยกน้ำหนัก
คุณจําเป็นต้องฟตตัวเพื่อสรางกล้ามเนื้อ
ให้แข็งแกร่งเสียกอนฉันใด หากต้องการ
มีความสามารถที่จะเปดคลังสมบัติแห่งชีวิต
และหยิบฉวยสิ่งดี ๆ มาครอบครอง คุณก็
จําเป็นตองพัฒนาคุณสมบัติบางอย่าง
ขึ้นมาก่อนฉันนั้น

คุณสมบัติที่จะเปิดคลังสมบัติได้นั้น คําสอนในพระพุทธศาสนาบ่งชี้ว่าเกิดจากการให้เพราะการสละความตระหนี่ทำบุญให้ทานอยู่เสมอ จะช่วยพัฒนาคุณสมบัติชนิดนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้ และเมื่อพัฒนาได้ถึงระดับหนึ่ง ก็จะมีอานุภาพมากพอที่จะเปิดคลังสมบัติได้จริง ๆ ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงมักหาโอกาสทำบุญทำทานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติที่พร้อมจะเปิดคลังสมบัติแห่งชีวิตของตน และการตักบาตรพระครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นรูป ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ว่านี้แบบก้าวกระโดด

นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภออุ้มผาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ เครือข่ายชาวพุทธอุ้มผาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ที่สนามบินอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอนุกูลวรการ เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง เป็นประธานสงฆ์ นายสุชาติ ทีคะสุ นายอำเภออุ้มผาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การจัดตักบาตรในครั้งนี้ ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ๕ อำเภอ ไปเป็นเนื้อนาบุญด้วย และมีสาธุชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งร่วมใจกันโปรยกลีบดอกดาวรวยบนเส้นทางบิณฑบาตของคณะสงฆ์อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้อำเภออุ้มผางมีที่ตั้งอยู่บนดอยสูงห่างไกลจากชุมชนมาก แต่ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำความดีเลย


ตักบาตรพระ ๑๑,๓๓๓ รูป จังหวัดลำปาง

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๓๓๓ รูป ที่ถนนดวงรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนจำนวนมากนำข้าวสารอาหารแห้งไปตักบาตร เพื่อร่วมฉลองครบ ๑,๓๓๓ ปี ของเมืองลำปาง และเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

พิธีในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป จังหวัดระยอง

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าห้างโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วิธีเพิ่มพูนความสามารถในการเปิดคลังสมบัติ วิธีเพิ่มพูนความสามารถในการเปิดคลังสมบัติ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:20 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.