สมดุลชีวิต

ตักบาตรพระ ๑,๔๒๐ รูป กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ทฤษฎีการบริหารชีวิตที่มีชื่อเสียงของ ศ.ดร.โลทาร์เจ.ไซแวร์ท ชาวเยอรมัน กล่าวไว้ว่า มนุษย์ควรบริหารชีวิตให้สมดุลทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านจิตใจการงาน, สุขภาพ, สังคมและครอบครัว แต่ปัจจุบันเรามักเน้นไปที่การงาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากเราทุ่มทํางานอย่างเดียว อาจทําให้อีก ๓ ด้านล้มเหลว และในที่สุดจะก่อให้เกิดปัญหาจนกระทั่งไม่สามารถทํางานได้ดีดังที่ตั้งใจ ดังนั้นเพื่อให้ชีวิตสมดุลมากขึ้น เราควรแบ่งเวลาไปดูแลด้านอื่นด้วย ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือ การไปทําบุญตักบาตรในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ เพราะการตักบาตรช่วยพัฒนาจิตใจเราให้คุ้นเคยกับการเสียสละ การแบ่งปัน และก่อให้เกิดความสุขใจในฐานะผู้ให้ นอกจากนี้การได้เห็นพระจํานวนมาก ๆ ยังช่วยให้จิตใจเราชุ่มชื่นเบิกบาน และที่สําคัญการพาครอบครัวไปทําบุญร่วมกันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะมีผลสืบเนื่องไปถึงความสัมพันธ์ในสังคมอีกด้วย ดังนั้นการไปตักบาตรจึงมิได้มีความหมายแค่การไปทําบุญเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างสมดุลชีวิตทั้งในด้านจิตใจ สังคมและครอบครัวได้อีกด้วย

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง และชมรมเครือข่ายภาคีจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๔๒๐ รูป ขึ้น ณ ลานพ่อขุนรามคําแหง โดยได้รับความเมตตาจากพระอาทรปริยัติกิจ เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกะปิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองครบ ๔๐ ปี ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย และยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกําลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณถนนราชดําเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมมหากุศลที่เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และเป็นกิจกรรมที่ชาวนครศรีธรรมราชเห็นว่าควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกหลานได้สืบสานประเพณีตักบาตรกันต่อไปตราบนานเท่านาน..

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


สมดุลชีวิต สมดุลชีวิต Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:32 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.