ความสําเร็จในทุกยุคทุกสมัย

ตักบาตรพระ ๑,๑๕๑ รูป จังหวัดกาญจนบุรี
หากเราย้อนมองความมั่งคั่งผ่านยุคสมัย เราจะเห็นได้ว่า เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเราอยู่ในยุคทุนนิยมเชิงพาณิชย์ ที่พ่อค้านําเข้าสินค้าจากแดนไกลมาขายในตลาดท้องถิ่น ใครนําสินค้ามาได้มากและหลากหลายย่อมร่ำรวย ยุคถัดมาเป็นยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมที่การลงทุนด้วยเครื่องจักรมีความสําคัญ ยุคนี้ใครมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะประสบความสําเร็จ ร่ำรวย มั่งคั่ง ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ความสําคัญของข้อมูลข่าวสารมีมูลค่าสูง และสร้างความแตกต่างทางรายได้แก่คนในยุคนี้เป็นอย่างมาก

แต่ไม่ว่ายุคไหนก็ตาม ผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจ ไม่ว่าพ่อค้าต่างแดน เจ้าของเรือเดินสมุทร เถ้าแก่เจ้าของโรงงาน หรือประธานบริษัทผู้ครอบครองเทคโนโลยีใหม่ล้ำยุค ฯลฯ ล้วนมีเบื้องหลังเป็นสิ่งเดียวกันคือ บุญดังนั้นการสั่งสมบุญจึงนําความสําเร็จมาให้ผู้คนทุกยุคทุกสมัย และไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ผู้สั่งสมบุญย่อมประสบความสุขความสําเร็จตลอดไป

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๕๑ รูปขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากพลตรีไพโรจน์  ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การจัดตักบาตรครั้งนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๕๑ ปีพระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) และบูชาธรรมพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) อีกด้วยตักบาตรพระ ๓,๓๓๓ รูป จังหวัดเชียงราย
นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในท้องถิ่น จัดพิธีตักบาตรพระ ๓ แผ่นดิน จํานวน ๓,๓๓๓ รูป บริเวณหน้าด่านศุลกากรถึงหน้าร้านทองเสรีภัณฑ์ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งกําลังใจช่วยเหลือพุทธบริษัท ๔ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พิธีตักบาตรครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์จากในประเทศไทย ลาว  พม่า สิงคโปร์จีน เมตตาไปร่วมพิธี


ตักบาตรพระ ๑,๘๐๐ รูป กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์)
นายซวง ชัยสุโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๘๐๐ รูป ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เนื่องในโอกาสฉลองศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ครบปีที่ ๑๘ โดยมีพระครูธรรมธรอารักษ์ าณารกฺโข เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ และนายซวง ชัยสุโรจน์ ให้เกียรติไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดําริของหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย..

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ความสําเร็จในทุกยุคทุกสมัย ความสําเร็จในทุกยุคทุกสมัย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:53 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.