ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป จังหวัดเชียงใหม่
เผลอประเดี๋ยวเดียว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่นานเลยจริง ๆ สำหรับการสร้างบารมีตลอดปีที่ผ่านมา เหมือนดังที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านกล่าวไว้ว่า คนดีนั้นทำความดีได้ง่าย และมักจะรู้สึกว่าเวลาในการสร้างความดีช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ราวกับว่า ๑ ปี เหมือนแค่ ๑ วัน เท่านั้น

ปีใหม่นี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรก็ตาม หน้าที่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคน คือ ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ เต็มอิ่ม เด็มกำลังกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าสร้างบุญกันให้สะบั้นหั่นแหลกให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา

ฉบับนี้ เรามาร่วมกันทบทวนภาพมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์ ในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตลอดปีที่เพิ่งผ่านพ้นไป ให้ได้ปลื้มใจกันอีกครั้งว่า ทุกภูมิภาคเบิกบานบุญบันเทิงกันอย่างไร ที่สำคัญ ปีใหม่นี้อย่าลืมตั้งใจควบคู่กันไปว่า นอกจากทำทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว เราจะปฏิบัติธรรมให้เห็นแจ้งในธรรมให้ได้ และตั้งใจมั่นว่า เราจะเก็บเกี่ยวความสุขใจจากการสร้างความดีเพียงอย่างเดียว ตลอดวัน ตลอดคืน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ให้เป็นปีทองของความสว่างไสวยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ณ ถนนช้างคลาน แยกแสงตะวัน – หน้าโรงแรมลานนาพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ พร้อมด้วยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๖ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนำกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

สำหรับการจัดตักบาตรครั้งนี้ เกิดจาดชกดำริของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ รูป แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมามัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ ทุกจังหวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนสุขสวัสดิ์ ด้านหน้าเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรปัญญาวุธ เจ้าคณะตำบลบางครุ – บางจาก เจ้าอาวาสวัดครุใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายประชา ประสพดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายบุญเลิศ ฟักสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชน นางสาววรรณภา ฟักสวัสดิ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

การตักบาตรในวันนี้เป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

ความสำเร็จของงานในวันนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์ในอำเภอพระปะแดงและพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย รวมถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีใจรักพระพุทธศาสนา

ตักบาตรพระ ๑,๕๕๕ รูป จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๕๕ รูป ณ ถนนพระรัตนวงษา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ สภาวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ

การจัดตักบาตรของอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ ๓ แล้ว พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน นายอานนท์ ศรีรัตน์ และพันตำรวจเอกชวณิชย์ ทองแก้ว เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสังฆทาน อาจารย์สมศักดิ์ สอนสนาม และอาจารย์สกล คามบุศย์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายไทยธรรม

สิ่งของที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบรูณ์ รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ เป็นผู้นำกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชน นายบรรยงศ์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ กล่าวรายงานต่อประธาน

การตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ประธานมูลนิธิธรรมกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาหารตักบาตรที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านไป

Cr. อุบลเขียว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที ๑๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๕
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:40 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.