บรรพชาสามเณรหนึ่งล้านคือสิ่งอัศจรรย์ของโลก


ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิตและสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนาน... ในวันนี้สิ่งอัศจรรย์สิ่งนี้กำลังรอคอยพวกเราทั้งหลายมาร่วมมือกันทำให้ปรากฏขึ้น เพราะการดำเนินโครงการอัศจรรย์เช่นนี้จะสำเร็จได้มิใช่อาศัยเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายบุคคลและหลายองค์กร ในเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่มาเกิดในยุคที่จะมีสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้ เราจึงควรมีส่วนร่วมในการทำสิ่งนี้ให้ปรากฏเป็นจริง ซึ่งนอกจากจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ยังมีคุณค่าทั้งแก่ผู้บวช ครอบครัว สังคม ประเทศชาติศาสนา และจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นอีกด้วย

ชีวิตสามเณร เหล่ากอของสมณะ

ชีวิตของสามเณรหรือเหล่ากอของสมณะเป็นชีวิตในอุดมคติที่ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนา เพราะเป็นชีวิตที่สงบ ร่มเย็นมีคุณค่า และมีเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งเกียรติอันสูงยิ่งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองมนุษย์เท่านั้น แต่ยังตามไปปรากฏในสัมปรายภพอีกด้วย และที่สำคัญชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรงไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้นการตัดสินใจมาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและสูงค่ายิ่ง ดังที่หลวงพ่อธัมมชโยปรารภเสมอว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด

สามเณรหนึ่งล้าน ช่วยบันดาลสันติสุข

โครงการนี้มีเป้าหมายว่า สามเณรที่มาร่วมกันบรรพชานับล้านรูป จะตั้งใจฝึกตนทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นนักบวชแท้ที่มุ่งมั่น ปรับปรุงแก้ไขและฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และหากสามเณรมีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและรู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงได้ด้วยแล้วย่อมถือว่าเป็นการช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่และถึงแม้สามเณรทั้งหลายยังเยาว์วัยอยู่ แต่หากท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปสู่โลกแห่งสันติสุขแล้วย่อมถือเป็นการดำเนินตามรอยบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว

ส่งเสริม...สนับสนุน...ประสานงานสามเณรหนึ่งล้านจะเป็นจริง

ข่าวโครงการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่กำลังเริ่มกระจายไปในหมู่พุทธศาสนิกชน เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของมหาชนทั้งในและต่างประเทศ และต่างปรารถนาที่จะมีส่วนในโครงการมหัศจรรย์นี้

สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการนั้นนอกจากเราจะช่วยกันไปเชิญชวนกุลบุตรลูกหลาน ญาติมิตร ที่มีวัยเหมาะสมให้เข้ามาบรรพชาแล้ว ยังเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการบรรพชาได้ด้วย โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยการสะสมปัจจัยวันละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันเริ่มโครงการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เช่น อาจจะสะสมไว้วันละ ๒๐ บาท และเมื่อวันบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป มาถึงปัจจัยที่เราเก็บสั่งสมไว้นี้ก็จะมีส่วนในการสร้างความสำเร็จแก่โครงการอัศจรรย์นี้ และสร้างความปีติแก่เราอย่างยากที่จะลืมเลือน

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเท่าใดก็ตาม ทุกสิ่งที่เราทำลงไปเพื่อโครงการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป จะกลายเป็นตำนานแห่งความอัศจรรย์ ที่เราทุกคนปีติยินดีเสมอว่า เราคือบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริม สนันสนุน ประสานงาน และผลักดันให้โครงการนี้บังเกิดเป็นจริง
Cr. จันทร์ซีโร่
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรพชาสามเณรหนึ่งล้านคือสิ่งอัศจรรย์ของโลก บรรพชาสามเณรหนึ่งล้านคือสิ่งอัศจรรย์ของโลก Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:24 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.