ตักบาตรด้วยอาหารธรรมดา แต่เลอค่าดุจอาหารทิพย์

ตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย แม้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม แต่หลายคนไม่ค่อยกล้าไป เพราะความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำให้อดระแวงไม่ได้ว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะ แต่พระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ยังคงยืนหยัดอยู่ที่นั่น เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาบนด้ามขวานทองเอาไว้ จนกระทั่งบางรูปมรณภาพลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หลายรูปได้รับอันตราย หลายรูปถูกข่มขู่และกดดัน

หากเราตามข่าวของพวกท่านอย่างใกล้ชิดและรู้ว่าท่านมีความอดทน กล้าหาญ เสียสละเพียงใด เราจะปลื้มใจอย่างสุดประมาณว่าข้าวสารอาหารแห้งธรรมดา ๆ ที่สองมือของเราประคองลงในบาตร และถูกลำเลียงไปยัง๔ จังหวัดภาคใต้ครั้งแล้วครั้งเล่านั้น เป็นประดุจอาหารทิพย์ที่จะกลายไปเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรผู้กำลังบำเพ็ญบารมี อุปบารมี หรือปรมัตถบารมีเหล่านั้น

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๑๐๐ รูป ที่ถนนนกแก้วอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายมหานิกาย พระครูบริหารกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอภูเรือ ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ประธานมูลนิธิธรรมกาย ตามโครงการตักบาตรพระ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้


ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ สี่แยกไหสี่หู อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเรวัฒชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พ.ต.อ.ชูเกียรติ คงพานิช ประธานชมรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน การตักบาตรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และพี่น้องประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง


ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีตักบาตรพระนานาชาติ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๑๐ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อำเภอคลองหลวงร่วมกับเทศบาลเมืองคลองหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล เครือข่ายองค์กรพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอคลองหลวง จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ตักบาตรด้วยอาหารธรรมดา แต่เลอค่าดุจอาหารทิพย์ ตักบาตรด้วยอาหารธรรมดา แต่เลอค่าดุจอาหารทิพย์ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.