แม้หลวงพ่อมีภัย ยังยืนหยัดช่วยภาคใต้ตลอดมา


ยังจำได้เสมอ “...เราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทย ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ร่วมใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย แล้วแผ่อานุภาพแห่งบุญนี้ไปยังผืนแผ่นดินภาคใต้ ให้สันติสุขอันไพบูลย์จงเกิดขึ้นที่นั่น...

ประโยคดังกล่าว เราได้ยินทุกวันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ที่หลวงพ่อธัมมชโยประกาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่มีผู้ชมทั่วโลกรับชม รับฟังและร่วมกันปฏิบัติตามคำเชิญชวนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งประโยคดังกล่าว นอกจากแสดงให้เห็นความห่วงใย เอื้ออาทร และความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และความปรารถนาดีของคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรจากทั่วโลกแล้ว ยังเต็มไปด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่จะให้บริเวณ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา กลับคืนสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความสุข ความสงบ ความสามัคคี และความมีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน

รุดไปช่วยทันใด เมื่อภัยมาถึง

แม้จะมีภัยใด ๆ เกิดขึ้นกับพุทธบุตร และพี่น้องในภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ำท่วม พายุกระหน่ำ สึนามิ หรือภัยจากความไม่สงบจากการก่อการร้ายใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีเมตตาส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ทันทีที่ได้รับจดหมายขอความอนุเคราะห์จากพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มอบหมายให้คณะพระภิกษุ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อุบาสก-อุบาสิกา นำข้าวสารอาหารแห้งจำนวน ๑ คันรถสิบล้อ มุ่งไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่กำลังประสบภัย โดยมิเห็นแก่ความยากลำบากและการเสี่ยงภัยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ณ ศูนย์อบรมบ้านร่มเย็น โดยมีพระอาจารย์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พุทธบุตรจำนวน ๒๒ วัด และมอบแก่ทหาร ตำรวจ ตลอดจนโรงเรียนและพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบภัย ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๙๓ รวมเวลาที่ให้การช่วยเหลือจนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลากว่า ๑๒ ปี

แม้ตนเองมีภัย ยังคงห่วงใยไม่ทอดทิ้ง

การส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายยังคงกระทำอย่างต่อเนื่อง แม้ขณะนี้จะมีภัยจากความไม่เข้าใจที่โหมกระหน่ำดังปรากฏเป็นข่าว ทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ หรือแม้จะมีการต่อต้านและห้ามการจัดตักบาตรเพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้งส่งไปให้ความช่วยเหลือยังพื้นที่ต่าง ๆ แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะ ยังคงยืนหยัดส่งความช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคตลอดจนยังมีความห่วงใย และร่วมกันสวดมนต์รวมดวงใจอันบริสุทธิ์ส่งกระแสพลานุภาพแห่งการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยไปขจัดปัดเป่าผองภัยอันตราย ตลอดจนความไม่สงบทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพลัน

สิ่งที่ได้ทำมาตลอดต่อเนื่องกว่า ๑๒ ปี ย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า... เราไม่สู้ ไม่หนีแต่ทำดีเรื่อยไป


Cr. จันทร์ซีโร่
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แม้หลวงพ่อมีภัย ยังยืนหยัดช่วยภาคใต้ตลอดมา แม้หลวงพ่อมีภัย ยังยืนหยัดช่วยภาคใต้ตลอดมา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:38 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.