ทานบารมี จุดเริ่มต้นแห่งความดีทั้งปวง

 
คำว่า บุญ คำเดียวมีความหมายต่อชีวิตจิตใจคนเราอย่างมาก สิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลทุกอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้ จะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยอาศัยบุญเป็นหลัก การเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกลจำเป็นต้องอาศัยบุญเป็นเสบียง

ชีวิตบนโลกมนุษย์แสนสั้น แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานอย่างเทียบกันไม่ได้ อุปมา ๑ วัน ๑ คืนในสวรรค์ชั้นที่ ๑ จาตุมหาราชิกา เท่ากับ ๕๐ ปีบนโลกมนุษย์ แต่ระยะเวลา ๑ วัน ในยมโลกขุมตื้นที่สุด โทษเบาที่สุด ยาวนานเท่ากับ ๙ ล้านปีในโลกมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเรายังเป็นเจ้าของลมหายใจในวันนี้ ขอจงอย่าได้ประมาทหลงมัวเมาในชีวิต รีบทำทานเป็นพื้นฐานแห่งความดีเสียแต่วันนี้ เช่น การทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรยามเช้าทุกวัน หมั่นสั่งสมบุญเป็นอุปนิสัยในการทำความดี ถือว่ามีอริยทรัพย์มหาศาลติดตัวตลอดเวลา

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๑๒ บริเวณถนนเจริญเมือง แยกตลาดสันป่าข่อย-แยกสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย ประเทศกัมพูชา และท่านพระครูบาสามโชติกะ เจ้าอาวาสวัดราชฐานหัวข่วง เจ้าคณะภาคตะวันออก แห่งรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมตตามาร่วมพิธีตักบาตรด้วย

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมระยองร่มเย็นร่วมกับคณะสงฆ์ เครือข่ายชาวพุทธในจังหวัดระยองจัดตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณเยื้องห้างโลตัส จังหวัดระยอง โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริหลวงพ่อธัมมชโย ประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อส่งกำลังใจและนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ธุดงคสถานล้านนาร่วมกับสมาคมบัณฑิตล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป บริเวณศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานสงฆ์ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และกองทุนสนับสนุนโครงการตะวันบนดอย เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่สูงมีการศึกษาที่ดี และได้ศึกษาธรรมะ เพื่อนำความรู้ไปช่วยพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรือง

Cr. อัญชลี เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ทานบารมี จุดเริ่มต้นแห่งความดีทั้งปวง ทานบารมี จุดเริ่มต้นแห่งความดีทั้งปวง Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:25 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.