เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดังมาจากยอดดอย


ชาวดอยรักบุญ เพราะบุญ คือ ความสะอาดสูงสุดในชีวิต

ไม่ว่าผู้คนจะมีทัศนคติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่มุมใด หรือ ตั้งแง่มุมเกี่ยวกับหลักธรรมการสอนของสำนักนั้นสำนักนี้จนก่อให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างอย่างไร

แต่สำหรับชาวพุทธบนดอย หัวใจของเขาไม่เคยเอารายละเอียดปลีกย่อยมาเป็นเครื่องกั้นให้เกิดความแปลกแยก เพราะเป้าหมายของการเข้ามาในร่มเงาพระพุทธศาสนาของเขาเพื่อการปฏิบัติธรรมและอยากทำบุญ ทำแล้วเขาสุขใจ สบายใจ

ดังเช่นกิจกรรมบวชศีลจาริณีหรือชีพราหมณ์ ที่ถูกจัดขึ้นที่วัดพระธาตุแม่หลองหลวง โดยความต้องการจากสาธุชนในหมู่บ้านในแถบตำบลสบโขง มีความปรารถนาอยากจะสวดมนต์ อยากจะปฏิบัติธรรม พระอาจารย์เดชภัทรและหมู่คณะจากวัดดงดินแดง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบวชศีลจาริณีระยะสั้นขึ้น ณ วัดพระธาตุแม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - พฤษภาคม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 ท่าน  ที่มาจาก 6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่หลองหลวงบ้านแม่หลองน้อยบ้านพะเบี้ยวบ้านมอคลีบ้านกออึ๊บ้านบูแมะ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิ 

กิจกรรม ณ พื้นที่แห่งนี้ เกิดจากจุดเริ่มต้นที่คณะพระอาจารย์จากวัดดงดินแดง (หนึ่งในศูนย์บวชโครงการสามเณรล้านรูป) ได้นำพาชาวพุทธให้หันมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พระเจดีย์โบราณแห่งยอดดอยแม่หลองหลวง มากถึง 17 หมู่บ้าน และหลังจากนั้นก็ได้นำพาชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการได้ช่วยกันก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ จนกระทั่งตอนนี้มีชาวพุทธในหมู่บ้านใกล้ๆ ต่างให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมและการสวดมนต์

จึงขอนำบุญอันบริสุทธิ์ของชาวดอย และภาพบรรยากาศที่หาดูได้ยากยิ่งแล้วบนโลกใบนี้มาฝาก เพราะนับวัน..ยิ่งมีแต่ข่าวทำลายพระ เพื่อทำลายพุทธ ทั้งๆ พระดีๆ ยังมีอีกมาก

ด้วยเหตุนี้..จึงทำให้ชาวพุทธหลายคนเชื่อข่าว แล้วเลิกทำบุญไปเลย !!!

แต่จะดีกว่าไหม..แทนที่เราจะเลิกทำบุญ เราควรหันมาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนายังถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำความสุขสงบจากการปฏิบัติธรรมไปมอบให้กับคนที่เขาเห็นค่าและรอคอยเราอยู่ เพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนมีจุดมุ่งหมายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น เมื่อเราได้ลงมือ เราจึงจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์นั้นด้วยตัวเราเอง

Cr. สำนักสื่อธรรมะ
เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดังมาจากยอดดอย เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดังมาจากยอดดอย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:31 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.