กิจวัตรที่สืบทอดมาแต่บรรพชน

ตักบาตรพระ ๒,๕๕๖ รูป จังหวัดอำนาจเจริญ
ในบันทึกของราชวงศ์ชิงกล่าวถึงกิจวัตรของกษัตริย์จีนไว้อย่างน่าสนใจว่า ฮ่องเต้แต่ละพระองค์มีกิจวัตรในลักษณะเดียวกัน คือ

๐๕.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น. ตื่นบรรทม, เข้าถวายพระพรฮองไทเฮา, อ่านหนังสือ
๐๗.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. เสวยพระกระยาหารเช้า
๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. บริหารราชกิจ
๑๑.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. เสวยพระกระยาหาร, พักผ่อน
๑๔.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. อ่านหนังสือ, แต่งกลอนเขียนภาพ, บริหารราชกิจ
๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. เสวยพระกระยาหารเย็นหรือเสด็จไปร่วมงานเลี้ยง
๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์, เข้าบรรทม

กิจวัตรทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ต้องปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการเดินตามรอยบรรพชนที่ปกครองบ้านเมืองมาเป็นอย่างดี ซึ่งหากทำตามนี้ เชื่อกันว่าสวรรค์จะปกปักรักษา

สำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนก็มีกิจวัตรที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานเช่นกัน คือ การตักบาตร ซึ่งปฏิบัติต่อๆ กันมานานถึงสองพันกว่าปีแล้ว และหากในปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตเรายังตักบาตรเป็นกิจวัตรนอกจากพระพุทธศาสนาจะยังอยู่เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกต่อไปแล้ว ตัวเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วย เพราะมีบุญช่วยปกปักรักษา

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอำนาจเจริญ และชมรมฟื้นฟูศีลธรรมอำนาจเจริญ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๖ รูป บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิกิตติสาร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป กรุงเทพมหานคร (ถนนสีลม)

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ บริเวณถนนสีลม ที่จัดโดยโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หน่วยงานองค์กรพระพุทธศาสนา และภาคีเครือข่ายชาวพุทธในประเทศไทย

พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กิจวัตรที่สืบทอดมาแต่บรรพชน กิจวัตรที่สืบทอดมาแต่บรรพชน Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 09:29 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.