โครงการบวชหนึ่งพันรูปวัดดงดินแดง บวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา


ปอยผมบนใบตองตึงเป็นดังเครื่องหมายแสดงออกถึงความยินยอมพร้อมใจที่จะออกบวชความตั้งใจครั้งนี้นำไปสู่ความปลื้มปีติของพี่น้องชาวพุทธบนดอยซึ่งเป็นที่มาของการทำพิธีตัดปอยผมตามฝั่งดอยต่างๆ ก่อนส่งมอบตัวไปบวชที่วัดดงดินแดง วัดที่ตั้งอยู่บนดอยสูงในเขตตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้กิจกรรมการบวชใกล้ชิดกับพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่อย่างอบอุ่นความครึกครื้นของการเดินทางโดยคาราวานรถยนต์มาจากการที่พี่น้องจากฝั่งดอยบ้านเลอตอเขตติดต่ออำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และฝั่งดอยบ้านแม่หลองหลวงเขตตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันไปบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ๑,๐๐๐ รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนดอยที่วัดดงดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในการสนับสนุนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
การที่ทุกหมู่บ้านพร้อมใจให้ลูกหลานบวชฟื้นฟูพระพุทธศาสนามาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจชนิดอุทิศชีวิตของทีมงานพุทธบุตรแห่งวัดดงดินแดงที่เดินทางไปแจ้งข่าวบุญกว่า ๙๔ หมู่บ้านในทุกยอดดอย ส่งผลให้มีผู้สนใจสมัครบวชกว่า ๑,๐๐๐ คน กลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการจัดบวชฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนดอย
โดยทำพิธีตัดปอยผมและปลงผมที่ลำน้ำแม่ตื่นเป็นครั้งแรกที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการจัดขึ้นกลางสายน้ำถือเป็นการปลูกฝังและฟื้นฟูภาพประวัติศาสตร์ดั้งเดิมให้กลับคืนมาดังเช่นครั้งที่เจ้าชายสิทธิทัตถะได้ตัดสินใจออกผนวชเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้น พระองค์ทรงเลือกที่จะตัดพระเมาลี (มวยผม) ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ซึ่งครั้งนี้สายน้ำแม่ตื่นได้สะท้อนเงาของผู้กล้าผู้ยินยอมสละชีวิตทางโลกออกบวชเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนากลางสายน้ำที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวดอยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมก่อนก้าวเข้าสู่เพศภาวะของการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา ต้องผ่านบทฝึกเพื่อบ่มเพาะความมีวินัยเคารพอดทน มีกิจวัตรกิจกรรมที่เข้มข้นขึ้นตามวันและเวลารวมถึงการเอาใจใส่จากคณะพระอาจารย์ที่คอยให้การอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด ทำให้ลูกหลานชาวดอยค่อยๆ ซึมซับหลักปฏิบัติอันดีงาม เมื่อถึงเวลาเข้ารับการบวชเป็นสามเณรก็สามารถนำหลักธรรมที่พากเพียรเรียนรู้ไปเป็นข้อวัตรปฏิบัติประจำวัน


นอกจากนี้ในระหว่างที่ธรรมทายาทเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อมที่จะเป็นสามเณรทั้งกายวาจาใจอย่างสง่างาม เหล่าศีลจาริณีที่มาบวชภาคฤดูร้อนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ปกครองและเครือญาติของธรรมทายาทได้ร่วมกันรับบุญจัดพับผ้าไตรและจัดเตรียมงานบรรพชาสามเณรที่ใกล้จะมาถึง


โดยในวันที่ลูกหลานชาวดอยก้าวสู่ชีวิตของการเป็นนักบวชญาติโยมจากฝั่งดอยต่างๆ ได้เดินทางมาร่วมพิธีบรรพชาสามเณรด้วยความตื่นเต้นยินดีเพราะเป็นครั้งแรกที่บนดอยสูงห่างไกลจากความเจริญได้มีงานบวชจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่


ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะพระเถรานุเถระและพุทธบริษัท ๔ ในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และกัลยาณมิตรผู้ใจบุญส่งผลให้เกิดการบวชครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้สนใจมาบวชจำนวนมากขยายผลไปยังฝั่งดอยต่างๆ เป็นผลให้ทุกยอดดอยสว่างไสวด้วยธงชัยแห่งพระอรหันต์


ถือเป็นก้าวแรกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอย่างเต็มเปี่ยมและเป็นก้าวสำคัญที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมายืนหยัดอย่างมั่นคงบนยอดดอย โดยในท้ายโครงการคณะพระภิกษุสามเณรจะธรรมยาตราไปโปรดพี่น้องชาวดอยให้ทุกยอดดอยสว่างไสวด้วยความผ่องใสของสามเณรกองพันผ้าเหลืองห่มดอยที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนานซึ่งจะส่งผลให้การบวชได้รับขยายผลนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักวิถีพุทธแก่ผู้ยากไร้บนดอยสูงในด้านต่างๆ นับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ในการนำความสงบนำสันติสุขมาสู่ผู้คนอย่างแท้จริง


Cr. บท :รัตนา มีแป้น 
เรื่อง : พระปลัดบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช สำนักสื่อธรรมะ

ภาพ : iDreamศูนย์สื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
DMC และ ทีมงาน บุญ-พา-ไป

รับชมวิดีโอ คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=VmSJiQ972l8&feature=youtu.be

รับชมวิดีโอ คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=P0BTQYNMSlY
โครงการบวชหนึ่งพันรูปวัดดงดินแดง บวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โครงการบวชหนึ่งพันรูปวัดดงดินแดง บวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 09:31 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.