ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม

ตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ในบรรดาอำนาจทั้งปวง ไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจกรรม... ทุกอย่างที่เป็นตัวเราในปัจจุบันและทุกสิ่งที่เราได้รับ ไม่ว่าดีหรือร้าย หรือไม่ดีไม่ร้ายก็ตาม ล้วนเกิดจากกรรมที่เราเคยทำไว้เองทั้งสิ้น ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักกฎแห่งกรรมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีใครได้รับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชีวิตมิได้มีไว้เพื่อรอรับกรรมเก่า แต่มีไว้เพื่อสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดี เพื่อให้ตัวเราได้รับแต่สิ่งดี ๆ ในวันข้างหน้า ฉะนั้นปีใหม่นี้จึงควรเร่งทำความดีละเว้นความชั่ว และทำจิตให้ผ่องใส ที่สำคัญ อย่าลืมช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เต็มที่เต็มกำลังด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะกรรมดีที่เราทำลงไปนั้น จะส่งผลให้สิ่งดี ๆ และความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวเราตามหลักกฎแห่งกรรม

นายกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๔๓ รูป บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภีถึงวัดแสนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูโสภณธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทำบุญเมืองสารภีครบ ๑๒๕ ปี และช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานสงฆ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  การตักบาตรครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอาหารตักบาตรไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ชมรมสระบุรีร่มเย็น วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:46 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.