“บุญ” ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้

ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป จังหวัดระนอง
การทำบุญให้ทานแม้เล็กน้อยก็สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ดังเหตุการณ์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งให้ชายคนหนึ่งทำงานที่ไม่มีใครคิดว่าจะสำเร็จได้ คือให้ไปเอาดินสีอรุณ ดอกอุบล และดอกโกมุท ซึ่งอยู่ห่างจากพระนคร ๑ โยชน์ มาให้ทันภายในวันนั้น ถ้าไม่ทันต้องได้รับโทษประหาร ชายผู้นั้นจึงรีบเดินทางทันที ในระหว่างทางเขาแบ่งอาหารให้เพื่อนร่วมทางและแบ่งข้าวเลี้ยงปลาในน้ำ แล้วร้องตะโกนขึ้นว่า ข้าแต่เทวดาและนาคทั้งหลาย วันนี้ข้าพเจ้าได้แบ่งปันอาหารแก่เพื่อนร่วมทาง และเลี้ยงปลาในแม่น้ำด้วย  ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลาย ขอท่านจงเมตตาไปนำดอกโกมุท ดอกอุบล และดินสีอรุณมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อพญานาคได้ยินก็แปลงร่างเป็นชายชราไปนำดอกโกมุท ดอกอุบล และดินสีอรุณมาให้ ชายผู้นั้นจึงสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปถวายพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทันเวลา

จะเห็นได้ว่า แม้เพียงการอุทิศบุญจากการให้อาหารแก่เพื่อนร่วมทางและฝูงปลายังก่อให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ได้ถึงขนาดนี้ แล้วการตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ จะก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายสักเพียงใด

ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองระนอง เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และฉลองครบ ๑๕๐ ปีเมืองระนอง โดยมีพระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์  จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพม่าไปร่วมพิธีอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งมีพระภิกษุจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๒๐๐ กว่ารูป เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวระนอง

ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ที่ถนนเจ้าสำอาง หน้าเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมท้้งส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

พิธีในครั้งนี้มีพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานสงฆ์ และนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในวันนี้นับเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีพระภิกษุเมตตาเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญถึง ๑,๕๐๐ รูปและมีพุทธศาสนิกชนไปร่วมตักบาตรอย่างเนืองแน่น


ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป กรุงเทพมหานคร (ซอยทองหล่อ)
นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สาธุชนจำนวนมากพร้อมใจกันไปตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป ณ ซอยทองหล่อ สุขุมวิท ๕๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พิธีในครั้งนี้มีพระราชโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดกิจกรรมตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จังหวัดลำปาง
นายสุรพันธุ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ที่ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีพระครูนันทวรคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนายสุรพันธุ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี และมีศรัทธาสาธุชนไปร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด รวมทั้งชาวไทยพุทธ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
“บุญ” ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ “บุญ” ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:22 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.