ตักบาตร ถวายอาหาร คือทานที่ไม่ธรรมดา

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เคยแสดงพระธรรมเทศนาไว้ว่า ถ้าพุทธศาสนิกชนไม่บริจาคทาน ทุกคนปิดประตูบ้านประตูเรือน และปิดหม้อข้าวเสีย เพียงเดือนเดียวเท่านั้น จะหาพระสักองค์ก็แสนยาก (มรดกธรรม กัณฑ์ที่ ๒๙)

ทั้งนี้เพราะหากไม่มีใครถวายทานเลย พระก็จะไม่มีภัตตาหารฉัน ชีวิตของท่านก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

ดังนั้น การสละทรัพย์นำไปแปรเปลี่ยนเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง แล้วนำไปตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตักบาตรเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ที่กำลัง ตกอยู่ในความยากลำบาก จึงมิใช่การทำทานธรรมดา แต่เป็นทานอันเลิศประเสริฐยิ่ง ที่นอกจากจะช่วยรักษาชีวิตของพระภิกษุสามเณรเอาไว้แล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการตามรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงถาวรสืบไปอีกด้วย และในที่สุดแล้ว ผู้ถวายยังจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล เพราะได้ถวายทานถูกทักขิไณยบุคคล


นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณตลาดนัดสามแยก ข้างโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีมอบทุนโครงการตะวันบนดอย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พิธีมอบกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จากนั้นจึงตักบาตรร่วมกัน พิธีตักบาตรในครั้งนี้สร้างความปลื้มใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะจัดเป็นงานบุญประจำปีของอำเภอสันทรายตลอดไป


ตักบาตรพระ ๒,๒๒๒ รูป อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๒๒๒ รูป บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบ ๒๒๒ ปี แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี โดยมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต และพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อาหารตักบาตรในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือวัด ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และมอบให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ


ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 

นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป บริเวณสี่แยกอำเภอพังโคน ถนนพังโคน-บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูวีรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพังโคน เป็นประธานสงฆ์ นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานประเพณีประจำปีของอำเภอพังโคน และถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ตักบาตร ถวายอาหาร คือทานที่ไม่ธรรมดา ตักบาตร ถวายอาหาร คือทานที่ไม่ธรรมดา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 03:29 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.