โครงการอุปสมบทหมู่ พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่๑ ทวีปยุโรป Change the World in Belgium


นิมิตหมายแห่งสันติสุขอันแท้จริงได้เริ่มต้นขึ้น โดยหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย ได้ส่งหมู่คณะไปบุกเบิกเผยแผ่ธรรมะในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏมีศูนย์สาขาต่างประเทศเกิดขึ้น ๒๓ แห่ง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ครอบคลุม ๑๐ ประเทศ ในทวีปยุโรป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียม

คําว่า เบเนลักซ์เป็นชื่อกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ประกอบด้วยสมาชิก ๓ ประเทศคือ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก โดยนําเอาพยางค์หน้าชื่อของแต่ละประเทศมาตั้งเป็นชื่อ สาธารณรัฐเบเนลักซ์ซึ่งมีจํานวนประชากรประมาณ ๒๗ ล้านคน

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ตั้งอยู่ ณ เมืองลีเดอร์ ห่างจากกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร บนพื้นที่ ๓๓,๐๐๐ ตารางเมตร หรือประมาณ ๒๐ ไร่ พุทธสถานแห่งนี้เป็นประหนึ่งมีวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิต เพราะมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เหมาะสําหรับเป็นบุญสถานเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ภายในวัดมีสวนต้นไม้อายุนับร้อยปีเป็นสิบต้น มีสระน้ำและทางเดินไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางพรรณไม้ที่ร่มรื่น ภายในอาคารหลักสูง ๓ ชั้น มีห้องปฏิบัติธรรมขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง และพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในภาคพื้นยุโรปอย่างแท้จริง

ภายในวัดมีอุโบสถพร้อม องค์พระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถรองรับพระภิกษุร่วมประกอบสังฆกรรมได้ถึงคราวละ ๑๐๐ รูป ซึ่งทางวัดได้จัดงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ พิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียมเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้คณะสงฆ์ประกอบสังฆกรรมได้ถูกต้องตามพุทธานุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอุปสมบทพุทธบุตรในต่างแดน พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เดินทางไปเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ และคณะสงฆ์จากประเทศไทย ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศศรีลังการวมกว่า ๒๐๐ รูป เดินทางไปร่วมพิธี และมีชาวพุทธเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในทวีปยุโรปกว่า ๒,๐๐๐ คน

ต่อมาเมื่อมีโบสถ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว จึงจัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีพระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เป็นประธานสงฆ์ในการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ฯ และมีพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สติปญฺโญ) เป็นประธานคณะกรรมการพิธีกรรมงานบวช และได้รับความร่วมมือจากศูนย์สาขาในภาคพื้นยุโรปทุกประเทศส่งพระพี่เลี้ยงไปช่วยงาน และส่งธรรมทายาทเข้าร่วมอบรมเป็นจํานวนมาก รวมจํานวนผู้บวชในครั้งนี้ ๔๖ ท่าน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้เป็นพิธีอุปสมบทครั้งสําคัญ ที่เหล่าสาธุชนทุกคนต่างเฝ้ารอคอย เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ เหล่านาคธรรมทายาทยืนสงบนิ่งรายรอบอุโบสถในพิธีเวียนประทักษิณที่กําลังจะเริ่มขึ้น ริ้วขบวนนําด้วยพานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพานพุ่มดอกรักสีขาว พานกรวย ดอกลําเจียก และขบวนนาคธรรมทายาท ต่อด้วยคณะผู้ปกครองและคณะญาติที่สะพายบาตรประคองผ้าไตรด้วยความปลื้มปีติในบุญใหญ่จากการเป็นญาติแห่งพระพุทธศาสนา

เสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย อิติปิโส ภควา...ก้องกังวานไปทั้งแนวสวนป่า ทุกดวงใจต่างตรึกระลึกถึงบุญกุศลโดยไม่ยอมให้บุญตกหล่นแม้แต่นิดเดียว

หลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนประทักษิณเป็นพิธีขอขมา ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญยิ่งทั้งของผู้บวชและคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง เพราะเป็นโอกาสที่ผู้บวชจะได้ขออโหสิกรรมในความผิดพลาดล่วงเกินที่เคยกระทำไว้ เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งในพิธีนี้ หยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปีติของหลายๆ คนเอ่อล้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนพิธีบรรพชาและพิธีอุปสมบทซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ โดยมีพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรยากาศในพิธีปราศจากเสียงอึกทึกวุ่นวาย มีเพียงเสียงจากการประกอบพิธีกรรมดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบสงบ ในขณะที่ผู้มีบุญในชุดขาวต่างพร้อมใจกันนั่งสงบนิ่งพนมมือด้วยความเคารพในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บางท่านนั่งหลับตาทําสมาธิใต้ร่มไม้ ทุกภาพที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น รวมทั้งชาวท้องถิ่นที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสพิธีกรรมของชาวพุทธเป็นครั้งแรก

หลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชา เป็นพิธีถวายบาตรและเครื่องไทยธรรม เมื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าประจําพื้นที่ตามหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาของการถวายบาตรและเครื่องไทยธรรมแด่ธรรมทายาทในชุดผ้ากาสาวพัสตร์

จากนั้น เป็นพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ ต่อด้วยพิธีอุปสมบทในภาคบ่าย ตลอดเวลาในช่วงนั้น สายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมองดูเหล่าธรรมทายาทเบื้องหน้า ที่ล้วนแต่มีกิริยาสงบ สํารวม น่าเลื่อมใส และต่างปลาบปลื้มใจที่เห็นท่านได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยแล้ว และสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้น คําสักล้านคําคงไม่สามารถพรรณนาถึงความปีติตื้นตันใจในวันนี้ได้หมดสิ้นเพราะหลายท่านไม่เคยนึกเลยว่าจะมีโอกาสเห็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักบรรพชาอุปสมบทในดินแดนที่ห่างไกลเช่นนี้

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสามเณรธรรมทายาทนานาชาติทุกรูป ที่มีโอกาสเข้าอบรมธรรมทายาทนานาชาติรุ่นแรกของทวีปยุโรป ตลอดจนขออนุโมทนาบุญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคณะเจ้าภาพทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนให้การบวชครั้งประวัติศาสตร์นี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี..

Cr. อัญชลี เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการอุปสมบทหมู่ พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่๑ ทวีปยุโรป Change the World in Belgium โครงการอุปสมบทหมู่ พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่๑ ทวีปยุโรป Change the World in Belgium Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:35 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.