โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และรุ่นบูชาธรรม ๖๘ ปี หลวงพ่อธัมมชโย


โครงการอบรมพระพี่เลี้ยง นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพราะโลกใบนี้กำลังขาดแคลน “ต้นแบบคนดี” ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการชี้แนะแนวทาง หรือเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ตามรอยบาทพระบรมศาสดาและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

ในปีนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในวันเดียวกันนี้ ยังมีพิธีบวชรุ่นบูชาธรรม ๖๘ ปี หลวงพ่อธัมมชโยอีกด้วย

ในวันบวช พิธีเดินประทักษิณเริ่มขึ้น ณ บริเวณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตั้งแต่แสงเงินแสงทองเริ่มสาดส่องขอบฟ้า เหล่าธรรมทายาทในชุดขาวบริสุทธิ์ที่ยืนประนมมือสงบนิ่งรายรอบลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ค่อย ๆ ก้าวเดินอย่างมั่นคง ริ้วขบวนนำหน้าด้วยขบวนไตรบรรลุธรรมหลวงพ่อธัมมชโย พานธูป เทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพานพุ่มดอกรักสีขาว และพานกรวยดอกลำเจียกสัญลักษณ์แห่งการน้อมบูชาและฝากตัวเป็นศิษย์ในพระศาสนาเสียงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังก้องกังวาน ขณะที่นาคธรรมทายาททุกท่านต่างประคองใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันนี้

จากนั้นเป็นพิธีขอขมา มอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อด้วยพิธีอุปสมบทในภาคบ่าย

ทุกภาพภายในอุโบสถ คือ ความสงบเรียบง่าย ดูศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม ช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็นสื่อแสดงถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมที่แฝงเร้นในพระพุทธศาสนา ที่เชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

วันนี้ เหล่าพระพี่เลี้ยงธรรมทายาททุกท่านได้ก้าวสู่ชีวิตใหม่แห่งร่มกาสาวพัสตร์ด้วยดวงหน้าและจิตใจที่ผ่องใส หมู่ญาติทั้งหลายก็เบิกบานราวกับเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแสนนาน

หลักสูตรการอบรมพระพี่เลี้ยงธรรมทายาท มีความแตกต่างจากโครงการอบรมพระธรรมทายาทโดยทั่วไป คือ มุ่งเน้นเนื้อหาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ละเอียดลุ่มลึกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บวชเป็นพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทยังต้องฝึกระเบียบวินัยและความอดทนอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เพื่อรองรับภารกิจสำคัญในการดูแลฝึกฝนพระธรรมทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป เพราะพระพี่เลี้ยงที่ดีนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธรรมทายาทได้ด้วย

บัดนี้ ความฝัน ความหวัง และภารกิจอันใหญ่หลวงในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า ได้ถูกฝากไว้ในความรับผิดชอบของพระพี่เลี้ยงธรรมทายาททุกรูปแล้ว หน้าที่ที่สำคัญนี้จะสำเร็จลงได้ พระพี่เลี้ยงทุกรูปต้องมีจิตใจอันแน่วแน่ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมหาชนตลอดกาลนาน

Cr. อุบลเขียว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และรุ่นบูชาธรรม ๖๘ ปี หลวงพ่อธัมมชโย โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และรุ่นบูชาธรรม ๖๘ ปี หลวงพ่อธัมมชโย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:28 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.