วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖


เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมของคนในสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางเพศ ฯลฯ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ล้วนมีสาเหตุมาจากคนส่วนใหญ่ขาดศีลธรรม

ในปัจจุบัน ผู้บริหารในวงการต่าง ๆ มีความตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก ที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลตอบรับไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจมากนัก ปัญหาต่าง ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต้องมาช่วยกันคิดทบทวนปรึกษาหารือถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริง ในที่สุดก็พอจะได้คำตอบว่าเป็นเพราะเรากำลังปลูกฝังคุณธรรมด้วยการท่องจำเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า โดยขาดการลงมือปฏิบัติฝึกฝนใจตนเองอย่างจริงจังหรือไม่

แท้จริงในการปลูกฝังคุณธรรมนั้น การพูดการบรรยายธรรมนั้น ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่จะต้องมีการฝึกฝนด้านการปฏิบัติควบคู่กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อธัมมชโยซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชน ผู้เป็นต้นกล้าแห่งสันติภาพ จึงได้เชิดชูบทบาทของเด็กและเยาวชนให้โดดเด่น เจิดจรัส ดุจดาวแห่งความดีที่ฉายแสงทอประกายอยู่บนฟากฟ้า ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม หรือ เด็กดี V-Star (The Virtuous Star) อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการปลูกฝังนิสัยดี ๆ บนพื้นฐาน ๓ ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน ผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ โดยร่วมมือกับ ๓ สถาบันหลักของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน

งานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งปีนี้มีขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๖ “Change the World” และมีผู้มีเกียรติอีกหลายท่านไปร่วมงาน อาทิ ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเด็กดี V-Star จากสถานศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ณ บริเวณมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ในการจัดงานมหกรรมรวมพลังดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เช่น การมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น จำนวน ๖๐,๐๐๐ รางวัล มหากรรม ๓,๐๐๐ ฐาน ภายในงาน รวมถึงกิจกรรมแห่งความสุข (Happy Activity Based Learning) อันได้แก่ มหกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา นิทรรศการรวมพลคนเปลี่ยนโลก, พุทธประวัติ, ชาดก, นรก, สวรรค์, กฎแห่งกรรม, DMC Movie Theater หนังดีวันรวมพลัง หนังดังคนเปลี่ยนโลก, นิทรรศการจากตัวแทนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก, กิจกรรมมอบรางวัลของที่ระลึกจากทั่วโลก และกิจกรรมฝึกภาษา เป็นต้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่น ๆ ร่วมงานในปีนี้เป็นจำนวนมาก

บรรยากาศภายในวันงานครั้งนี้ เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าทุกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประดิษฐานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เด็ก ๆ ต่อแถวกันยาวเหยียดด้วยความสงบและเรียบร้อย เพื่อเข้าสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและนอบน้อม ซึ่งเด็ก ๆ เล่าความประทับใจครั้งนี้ว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุด ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ หนูรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงเลยค่ะ”

ส่วนที่คึกคักสนุกสนาน เบิกบานกันถ้วนหน้า ต้องยกให้โซนนิทรรศการ ที่สะดุดตาด้วยสีทองอร่ามสดใส และมีโซนที่จำลองภาพกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ให้เด็กดี V-Star ได้มาเดินระลึกถึงบุญใหญ่ที่ตนเองได้ทำผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบุญทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่เด็กดี V-Star ทั่วทั้งประเทศ ได้ตั้งใจทำกันมาตลอดในช่วงออกพรรษา รวมทั้งบุญจากการโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ที่เพิ่งผ่านมาสด ๆ ร้อน ๆ

หลังจากที่สอบประเมินมาตรฐานศีลธรรมกันเป็นที่เรียบร้อย ได้เวลาที่เด็กดี V-Star ทุกคนเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ซึ่งอากาศในวันนั้นถือว่าดีมาก ฟ้าหมดจดสดใสเพราะไม่มีแดดเลยทั้งวัน และเมื่อทุกอย่างพร้อม พิธีกรรมในลานธรรมได้เริ่มขึ้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์และน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เด็กดี V-Star ลุกขึ้นร้องเพลง Change the World โดยพร้อมเพรียงกันอย่างไพเราะก้องกังวานไปทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ทางด้านน้องลูกแก้วหรือ ด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง อายุ ๖ ขวบ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนโลก ได้เล่าว่า “หนูซ้อมอย่างตั้งใจค่ะ โดยเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย หนูเห็นดวงแก้วใสขนาดใหญ่เท่าโลกใบนี้เลยค่ะ ทำให้หนูมีสมาธิและไม่ตื่นเต้น หนูจึงอ่านไม่สะดุดเลย แต่มีบางคำที่อ่านยาก หนูทำใจนิ่ง ๆ แล้วอ่านมาจากกลางท้องเลยค่ะ หลังจากกล่าวเสร็จ หนูได้ร้องเพลง Change the World กับเพื่อน ๆ ทั้งลานธรรมเลยค่ะ หนูดีใจและปลื้มใจมาก มีความสุขมาก ๆ เลยค่ะ”

เมื่อถึงเวลาสนุก เด็ก ๆ ก็เล่นสนุก แต่พอถึงเวลาหยุดนิ่ง เวลาที่หลวงพ่อธัมมชโยนำนั่งสมาธิ เด็ก ๆ ก็หยุดนิ่งและสงบโดยอัตโนมัติ ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ด้วยใจที่ใสและบริสุทธิ์ของเด็กดี V-Star หลาย ๆ คนจึงบอกว่า “หนูเห็นดวงกลม ๆ ใส ๆ อยู่ที่กลางท้อง สว่างมาก ๆ เลยค่ะ”  “ผมเห็นพระพุทธรูปเหมือนที่เจดีย์อยู่ในท้อง ท่านสวยมาก ๆ ผมมีความสุขมาก ๆ เลยครับ”

หลังจากนั้นในช่วงท้ายของงาน คุณครูใจดีผู้นำพาเด็กดี V-Star ทำความดีอย่างต่อเนื่องถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เมื่อได้ยินเสียงเด็กดี V-Star ทั้งลานธรรมพร้อมใจกันกล่าวคำสรรเสริญเทิดพระคุณครู ด้วยการกล่าวบทไหว้ครูเสียงดังฟังชัด ซึ่งคุณครูทุกคนบอกว่า เป็นเสียงกล่าวบทไหว้ครูที่ไพเราะที่สุด เพราะเป็นเสียงที่ออกมาจากใจของเด็ก ๆ อย่างแท้จริง จากนั้นก็ถึงเวลาประกาศเกียรติคุณของเด็กดี V-Star ระดับซูเปอร์ V-Star จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนในชุมชนให้ได้รับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งการเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ของคุณครูไม่ใหญ่ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจำนวน ๖๐,๐๐๐ ท่าน เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธัมมชโยในการมอบทุนครั้งนี้

พิธีกรรมในวันนั้นจบลงด้วยการจุดพลุทะลุฟ้า ฉลองชัย “ชิตัง เม” กับการทำความดีอย่างต่อเนื่องมาตลอดปีของเด็กดี V-Star ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ ทุกคนได้ชื่นชมไปกับแสงสีหลากสีสันงดงามตระการตาบนท้องฟ้าที่ดูจะข่มแสงดาว ได้ด้อยรัศมีไปชั่วขณะ งานในครั้งนี้ต้องขอปรบมือชื่นชมเป็นกำลังใจให้กับยอดคุณครูผู้นำบุญหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๖ และไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานใด ๆ ท่านก็สวมหัวใจบรมโพธิสัตว์ ก้าวข้ามผ่านพ้นมาได้

ไม่มีความภาคภูมิใจใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับความภาคภูมิใจของเหล่าคุณครู ยอดกัลยาณมิตรผู้นำแสงสว่างสู่ดวงใจเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความหวังอันสดใสของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปในอนาคต ไม่มีภาพใดจะงดงามเท่ากับภาพของเด็กดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน จาก ๕,๐๐๐ สถานศึกษาทั่วภูมิภาคของประเทศ พร้อมใจมารวมพลังกันสร้างความดีใน “วันรวมพลคนเปลี่ยนโลก” นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากนับล้านความประทับใจ ที่มีต่องานรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๖ ซึ่งหลังจากได้พบกันที่วัดพระธรรมกายและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ ซึ่งกันและกัน หลายโรงเรียนก็ได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ กลับไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และขยายความดีออกสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน จะร่วมผนึกกำลังอย่างเข้มแข็ง เผยแผ่ธรรมะให้เบ่งบานกว้างไกลในดวงใจของอนุชนคนรุ่นหลัง คือ เด็กและเยาวชนลูกหลานของเรา ให้เติบโตไปเป็นความหวัง นำความรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศและสังคมโลกตลอดไป


วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย

วันนี้เป็นวันมหัศจรรย์ของลูกทุกคน ที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ บุญสถาน ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ แห่งนี้

ลูกทุกคนกำลังสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันยิ่งใหญ่ โดยเป็นต้นบุญต้นแบบของเยาวชนที่ดีของโลก ในการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลคนเปลี่ยนโลก Change the World ครั้งที่ ๖ ซึ่งที่ผ่านมา ลูกทุกคนก็ได้ตั้งใจร่วมกันทำกิจกรรมแห่งความดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและพระพุทธศาสนา แล้วลูกทุกคนก็พบว่า การทำความดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราตั้งใจจะทำ ไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐินสัมฤทธิ์หลายร้อยวัดที่ผ่านมา หรือการถวายมหาสังฆทาน อีกหลายวัด เป็นต้น

ความดีทั้งหมดที่ลูกทุกคนได้ทำ ล้วนมีความสำคัญต่อตัวลูกทุกคน ต่อพระศาสนา และต่อโลกใบนี้ เพราะโลกในยุคปัจจุบันนี้ กำลังต้องการผู้นำแห่งความดีด้วยการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับชาวโลกอีกหลายพันล้านคน ที่มีโอกาสได้พบเห็นการทำความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ดังนั้นลูกทุกคนจึงเป็นผู้นำต้นบุญต้นแบบ ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่มีทั้งความเก่งและความดี มีความรู้คู่กับศีลธรรม ซึ่ง ๒ สิ่งนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเยาวชนและทุก ๆ คนบนโลกใบนี้

ดังนั้น ลูก ๆ เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกจะต้องพร้อมเสมอ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับตัวของเรา กับทุก ๆ คนในครอบครัวของเรา กับสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และโลกใบนี้ หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจทุกครั้ง ที่ได้รับทราบเรื่องราวดี ๆ ที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้สร้างความดี เช่น ไปร่วมกันรับบุญโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ ๑,๑๒๗ รูป ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ที่ผ่านมา และไปช่วยกันพัฒนาวัด ไปปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาดเสนาสนะวัดที่ประสบอุทกภัยทั้งก่อน และหลังน้ำลด เป็นต้น

และลูก ๆ เด็กดี V-Star ก็ได้ทำกิจวัตรแห่งความดี ๑๐ ประการ ผ่านวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กิตติศัพท์แห่งความดีงามของลูกทุก ๆ คน เป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุการของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมาก  โดยเฉพาะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นของลูก ๆ เด็กดี  V-Star ที่มีพัฒนาการทางความคิด คำพูด และการกระทำ ที่สูงส่ง ดีงามขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวของเราแล้ว ยังเป็นผลดีต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ไปจนถึงประเทศชาติอีกด้วย ทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และจะขยายไปจนกลายเป็นสันติภาพของโลกได้

ดังนั้น สิ่งที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้กระทำอยู่นี้ จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญมาก เพราะลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน คือบุคคลสำคัญของโลก คือเยาวชน ต้นบุญต้นแบบของโลก ที่จะรวมพลังกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ไปสู่ยุคที่มีศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดได้ ดังนั้น ลูก ๆ เด็กดี V-Star จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมความดีงาม เพื่อที่เราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกที่สมบูรณ์ หลวงพ่อขอฝากอนาคตของโลกอันสดใส และความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของพระพุทธศาสนาไว้กับลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คน

ท้ายที่สุดนี้ หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คน จงเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ และในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับท่านประธานในพิธี ท่านผู้บริหารการศึกษาและ สถานศึกษา ท่านคณาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี และพี่วี (V) ทั้งหลาย ตลอดจนผู้มีส่วนสนับสนุนงานบุญในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้ร่ำรวยเป็น มหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

Cr. อัญชลี เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:01 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.